In het kort

Bent u nieuw in Nederland? Meestal moet u dan inburgeren. Nederlands leren hoort bij inburgeren. En u moet leren hoe we in Nederland wonen en werken. Meestal moet u ook examen doen.

3 jaar de tijd

U hebt 3 jaar de tijd om in te burgeren. Dit is de inburgeringstermijn. In Mijn Inburgering kunt u altijd zien vanaf wanneer u moet inburgeren. En wat u moet doen.

Brief van DUO

Moet u inburgeren onder de Wet inburgering 2021? Dan krijgt u een brief van DUO. In de brief staat dat u moet inburgeren. U krijgt de brief pas wanneer u:

  • een burgerservicenummer (BSN) hebt, en
  • een verblijfsvergunning hebt, en
  • bent ingeschreven bij de gemeente.

Zijn al deze zaken geregeld? Dan kan het nog 8 weken duren voor u de brief krijgt. Zijn er al 8 weken voorbij en hebt u nog steeds geen brief gekregen van DUO? Neem dan contact met ons op.

Brede intake en PIP

Na de brief nodigt de gemeente u uit voor een gesprek. U moet ook een toets maken, om te bepalen wat u al kunt: de Leerbaarheidstoets (LBT). Het gesprek en de toets noemen we de brede intake.

Na de brede intake maakt de gemeente samen met u een persoonlijk plan. Dat heet het persoonlijk plan inburgering en participatie (PIP). In dit plan staat welke leerroute u gaat volgen om in te burgeren. En welke examens u moet doen.

Vanaf wanneer inburgeren

Is uw PIP vastgesteld? Dan krijgt u nog een brief van DUO. In deze brief staat vanaf welke datum u moet inburgeren.

Leerroutes

Er zijn 3 leerroutes:

B1-route

De B1-route bereidt u voor op betaald werk of vrijwilligerswerk in Nederland. U doet binnen 3 jaar de taalexamens op niveau Link opent externe pagina B1 (Staatsexamen Nt2 programma I). Lukt dat niet? Dan is het mogelijk om af te schalen naar niveau A2. U doet ook kennisexamens. In uw PIP of in Mijn Inburgering ziet u welke examens u moet doen. 

Onderwijsroute

De Onderwijsroute is vooral voor jongeren. Deze route bereidt u voor op een opleiding aan mbo, hbo of universiteit. U doet binnen 3 jaar de taalexamens op niveau Link opent externe pagina  B1 of B2 (Staatsexamen Nt2 programma I of II). Daarnaast doet u kennisexamens. In uw PIP of in Mijn Inburgering ziet u welke examens u moet doen. 

Zelfredzaamheidsroute

De Zelfredzaamheidsroute (Z-route) is voor inburgeringsplichtigen waarvoor de B1-route of de onderwijsroute te moeilijk is. U leert Nederlands op taalniveau Link opent externe pagina A1. U leert ook om mee te doen in de Nederlandse samenleving. U mag taalexamens doen, maar het hoeft niet. U moet wel kennisexamens doen. In uw PIP of in Mijn Inburgering ziet u welke examens u moet doen. De Z-route wordt afgesloten met een gesprek bij de gemeente.

Video

Wilt u meer weten? Bekijk dan de video 'Inburgeren vanaf 2022' Link opent externe pagina . De video is er ook in het Engels Link opent externe pagina , Spaans Link opent externe pagina , Farsi Link opent externe pagina , Tigrinya Link opent externe pagina , Somalisch Link opent externe pagina , Arabisch Link opent externe pagina , Dari Link opent externe pagina en Pashto Link opent externe pagina .

Vanaf wanneer inburgeren

Moet u inburgeren onder de Wet inburgeren 2013? Dan krijgt u een brief van DUO. In de brief staat vanaf welke datum u moet inburgeren. U krijgt de brief pas wanneer u:

  • een burgerservicenummer (BSN) hebt, en
  • een verblijfsvergunning hebt, en
  • bent ingeschreven bij de gemeente.

Zijn al deze zaken geregeld? Dan kan het nog 8 weken duren voor u de brief krijgt. Zijn er al 8 weken voorbij en hebt u nog steeds geen brief gekregen van DUO? Neem dan contact met ons op.

Examen op taalniveau A2

U doet binnen 3 jaar de taalexamens op niveau Link opent externe pagina A2 of hoger. Daarnaast doet u kennisexamens. In Mijn Inburgering ziet u welke examens u moet doen.

U kunt zelf leren voor het examen. Maar u kunt ook een cursus volgen op een school.

Vrijwillig inburgeren

Vrijwillig inburgeren kan ook. Dat betekent dat het niet verplicht is, maar dat u het zelf wilt. Bijvoorbeeld om te naturaliseren of een sterkere verblijfsvergunning aan te vragen.

Stappenplan

De route die u volgt om in te burgeren, hangt af van uw situatie. Bekijk alle stappen van uw inburgering.

verbergen sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee