Naar Home

Inloggen op Mijn Inburgering

Wat is Mijn Inburgering?

Mijn Inburgering is een online omgeving voor inburgeraars. In Mijn Inburgering kunt u veel dingen online regelen:

  • persoonlijke gegevens bekijken en veranderen
  • lening aanvragen
  • hoogte van uw lening bekijken
  • kijken welke examens u moet maken
  • aanmelden voor een examen
  • examenuitslag bekijken
  • opdrachten doen voor het examen Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt
  • uw facturen bekijken
  • contract met school bekijken
Hoe werkt inloggen?

Wilt u inloggen op Mijn Inburgering? Dan hebt u een DigiD met sms-controle nodig, of de DigiD-app. Die kunt u aanvragen op digid.nl.

Op het inlogscherm van DigiD kunt u kiezen of u wilt inloggen met sms of met de DigiD-app.

Filmpje over DigiD

Meer informatie? Bekijk het filmpje over DigiD.