Naar Home

DUO is te laat

Hebt u een aanvraag gedaan? DUO moet binnen 8 weken een beslissing nemen. Op een aanvraag gedeeltelijke kwijtschelding moet DUO binnen 12 weken een beslissing nemen. Bij bezwaarschriften moet dat binnen 6 weken na afloop van de .

Duurt het langer en krijgt u geen bericht van DUO? Dan kunt u DUO 'in gebreke stellen'. In gebreke stellen betekent dat u DUO vraagt om binnen 2 weken een beslissing te nemen.

Meer tijd om te beslissen

Soms heeft DUO meer tijd nodig. Bijvoorbeeld als DUO meer informatie van u nodig heeft. Als DUO meer tijd nodig heeft, laat DUO u dat altijd weten met een brief.

Hoe kunt u DUO in gebreke stellen?

Is DUO toch te laat? Dan moet DUO misschien geld aan u betalen. Dat heet een dwangsom. Zo vraagt u om een dwangsom:

  1. Vul het Formulier Ingebrekestelling - Dwangsom bij niet tijdig beslissen in als u niet op tijd een brief van DUO hebt gekregen.
  2. Stuur het formulier per e-mail of post naar het adres dat op het formulier staat.

Hoe gaat het verder?

DUO krijgt uw ingebrekestelling. Daarna moet DUO binnen 2 weken alsnog een beslissing nemen. Doet DUO dat niet? Dan gebeurt er dit:

  • U hebt recht op geld voor elke dag dat DUO te laat is. Dit heet een dwangsom. Het maximum is 42 dagen en € 1.442,-.
  • U kunt meteen in beroep gaan bij de rechter. U hoeft dus niet eerst een bezwaarschrift te sturen. Zegt de rechter dat u gelijk hebt? Dan moet DUO alsnog binnen 2 weken beslissen.
verbergen sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee