• Download

 • Beschrijving

  Inburgeren in Nederland

  U gaat inburgeren in Nederland. Daarom is de taal belangrijk. Maar ook kennis van Nederland is belangrijk. Als u werk zoekt, of een ander huis. Als u een afspraak wilt maken in het ziekenhuis. Hoe gaat dat in Nederland? Wat zijn de regels? Hoe kunt u dat leren?

  U moet zelf inburgeren, zelf leren en hulp zoeken en zelf het inburgeringsexamen regelen.

  Weet u nu nog niet genoeg over de Nederlandse taal? Weet u nu nog niet genoeg over het leven in Nederland? Dan kunt u een cursus doen. U moet dan zelf een cursus zoeken. U krijgt 3 jaar om in te burgeren in Nederland.

  De cursus en het examen kosten geld. De cursus en het examen moet u zelf betalen. Bij DUO kunt u geld lenen voor de cursus en het examen. U moet dan wel een cursus doen met het Blik op Werk-keurmerk. Scholen met dit keurmerk ziet u op www.blikopwerk.nl.

  Niet iedereen hoeft het inburgeringsexamen te doen. U kunt ook een ander examen doen: Het Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal. Het Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal (NT2) moet u doen als u wilt gaan studeren. U leert dan Nederlands op een hoger niveau.

  Werd u na 1 januari 2015 inburgeringsplichtig en hebt u het diploma Staatsexamen NT2 gehaald? Dan moet u nog 2 examens doen om het inburgeringsdiploma te krijgen. Deze examens zijn: Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt en Kennis van de Nederlandse Maatschappij.

Inburgeren in Nederland

Nieuws

 • Minister wil kortere wachttijd voor ONA

  Op dit moment duurt het lang voordat u het eindgesprek Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt kunt doen. De minister wil ervoor zorgen dat dit sneller gaat.

  De minister heeft een plan gemaakt om de wachttijd voor ONA korter te maken. Bij Over wachttijden staat meer informatie.

 • Meer tijd als u langer moet wachten op examen of uitslag

  Moet u langer wachten op uw examen of de uitslag? En hebt u zich op tijd aangemeld? Dan krijgt u meer tijd op in te burgeren. U krijgt hier snel meer informatie over. Bij Examen doen staat onder het kopje 'Uitslag examens' meer informatie.

 • Langer wachten op uitslag

  Het is erg druk bij DUO. Het duurt daarom langer tot de uitslag van het examen komt. Ook moet u soms langer wachten op het eindgesprek voor het examen Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt. DUO werkt er hard aan om de uitslag zo snel mogelijk te geven. En u te vragen voor het eindgesprek.