Cursus kiezen

Niet iedereen mag zelf een cursus kiezen.

Moet u inburgeren onder de Wet Inburgering 2021?

Asielstatushouder

Bent u , dan bepaalt de gemeente welke cursus u doet. Dit staat in uw persoonlijk plan inburgering en participatie (PIP).

Geen asielstatushouder

Bent u geen asielstatushouder, maar bijvoorbeeld gezinsmigrant? Dan moet u zelf een cursus kiezen. Maar de gemeente bepaalt de leerroute. Dit staat in uw persoonlijk plan inburgering en participatie (PIP).

Moet u inburgeren onder de Wet Inburgering 2013? Dan moet u zelf een cursus kiezen. Kijk in Mijn Inburgering welke examens u moet doen.

U moet de taalexamens doen op minimaal niveau A2. Wilt u de taalexamens op niveau B1 of B2 doen (Staatsexamen Nt2), dan geldt:

  • Moest u voor 2015 beginnen met inburgeren? Dan hoeft u alleen de taalexamens op niveau B1 of B2 (Staatsexamen Nt2) te halen. Dan bent u ingeburgerd.
  • Moest u beginnen met inburgeren tussen 1 januari 2015 en 1 oktober 2017? Dan moet u naast de taalexamens op niveau B1 of B2 (Staatsexamen Nt2) ook 2 kennisexamens halen: Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) en Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA).
  • Moest u beginnen tussen 1 oktober 2017 en 1 januari 2022, dan moet u naast de taalexamens op niveau B1 of B2 (Staatsexamen Nt2) de kennisexamens KNM en ONA doen en de participatieverklaring ondertekenen.

Er zijn 3 soorten cursussen:

  1. Cursus Nederlands als tweede taal (Nt2)
  2. Inburgeringscursus
  3. Alfabetiseringscursus

1. Cursus Nederlands als tweede taal (Nt2)

Bij de cursus Nt2 leert u goed Nederlands. Na de cursus doet u de taalexamens op niveau B1 of B2 (Staatsexamen Nt2) Link opent externe pagina .

Wilt u gaan studeren of werken? Dan is inburgeren met een Nt2-cursus de beste keuze. Er zijn 2 examenprogramma's voor het Staatsexamen Nt2:

  • Programma I (taalniveau B1) is voor mensen die willen werken of studeren op mbo 3-niveau of mbo 4-niveau.
  • Programma II (taalniveau B2) is voor mensen die willen werken of studeren op hbo- of universitair niveau.

2. Inburgeringscursus

Op de inburgeringscursus leert u Nederlands (taalniveau A2). Na de cursus doet u het examen.

3. Alfabetiseringscursus

Als u niet (goed) kunt lezen of schrijven, kiest u een alfabetiseringscursus. Daar leert u lezen en schrijven. En ook Nederlands.

Meestal moet u na de alfabetiseringscursus nog de inburgeringscursus doen. En het examen halen.

verbergen sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee