Welke examens

Welke examens u moet doen, hangt af van de wet waaronder u moet inburgeren: de Wet inburgering 2013 of de Wet inburgering 2021. 

De gemeente nodigt u uit voor een gesprek en een toets (de leerbaarheidstoets) om samen met u een plan te maken. Dit heet de brede intake. Het plan dat u samen met de gemeente maakt heet persoonlijk plan inburgering en participatie (PIP). 

In het PIP staat wat u moet doen:

 1. 1 van de 3 leerroutes
 2. het participatieverklaringstraject (PVT) 
 3. de Module Arbeidsmarkt & Participatie (MAP) (niet voor de onderwijsroute)

Er zijn 3 nieuwe leerroutes om in te burgeren:

 • De B1 route; een route voor taal en (vrijwilligers)werk. U spreekt en schrijft binnen maximaal 3 jaar de Nederlandse taal op niveau B1. Tegelijk kunt u meedoen door (vrijwilligers)werk. In deze route is het mogelijk om af te schalen naar A2 niveau.
 • De onderwijsroute; een route vooral voor jongeren. U leert de Nederlandse taal op niveau B1 of hoger. Ook wordt u dan voorbereid op het volgen van een mbo-, hbo- of universitaire opleiding.
 • De zelfredzaamheidsroute (Z-route). Dit is een route voor inburgeringsplichtigen waarvoor de B1-route of de onderwijsroute te moeilijk is. U leert de Nederlandse taal op een lager niveau (A1-niveau). U leert om mee te doen in de Nederlandse samenleving. U mag examens doen, maar het hoeft niet.

Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) is onderdeel van alle leerroutes. Voor de B1-route en de onderwijsroute is het een verplicht examenonderdeel. Voor de zelfredzaamheidsroute zijn alleen de lessen voor KNM verplicht.

Welke examens u moet doen, hangt af van de datum dat u inburgeringsplichting werd. Deze datum vindt u in Mijn Inburgering.

Inburgeringsplichtig op of na 1 oktober 2017

U moet deze examens op A2-niveau halen voor uw inburgering:
 • Lezen
 • Luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
 • Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM)
 • Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)
 • Participatieverklaringstraject (PVT)

Inburgerinsplichtig tussen 1 januari 2015 en 1 oktober 2017

U moet deze examens op A2-niveau halen voor uw inburgering:

 • Lezen
 • Luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
 • Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM)
 • Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

Inburgeringsplichtig tussen 1 januari 2013 en 1 januari 2015

U moet deze examens op A2-niveau halen voor uw inburgering:

 • Lezen
 • Luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
 • Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM)

Soms minder of geen examens

In sommige situaties hoeft u niet alle examens te doen. Of zelfs helemaal geen examen. Bijvoorbeeld omdat u ziek bent of al een diploma hebt. Op Minder of geen examens leest u meer.

Kosten

Informatie over hoeveel geld de examens kosten, vindt u op de pagina 'Hoeveel kost Inburgeren'.

verbergen sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee