Ziek of een handicap

Kunt u het inburgeringsexamen niet goed doen omdat u ziek bent? Of omdat u een handicap hebt? Dan kan DUO het examen aanpassen. Bijvoorbeeld met een groot scherm en grote letters. Dat heet een aangepast examen.

Aangepast examen aanvragen

  1. Kijk op argonaut.nl Link opent externe pagina . Daar staat het Aanvraagformulier Argonaut Advies. Vul dit formulier in en stuur het naar Argonaut.
  2. Een dokter van Argonaut onderzoekt u. Het onderzoek kost geld. U moet het geld betalen aan Argonaut.
  3. De dokter van Argonaut schrijft een brief. In die brief schrijft de dokter of u een aangepast examen nodig hebt.
  4. Vul het formulier Aanmelding inburgeringsexamen van DUO in. Stuur het formulier naar DUO, samen met de brief van de dokter.
  5. DUO beslist of u een aangepast examen krijgt.

Krijgt u in Mijn Inburgering de melding 'U hebt recht op een aangepast examen'? Dan hoeft u alleen het formulier Aanmelding inburgeringsexamen in te vullen. DUO heeft de brief van de dokter al van u gekregen.

Meer tijd of geen examen doen

U hebt 3 jaar om in te burgeren. Hebt u meer tijd nodig door uw ziekte? Ga naar Extra tijd en lees wat u kunt doen. Of kunt u het examen helemaal niet halen door een ziekte of handicap? Ga dan naar Minder of geen examens.

Aangepast examen Nt2

Wilt u het Staatsexamen Nederlands als 2e taal doen? En hebt u een handicap? Soms kan het Nt2-examen worden aangepast.