Ziek of gehandicapt

Hebt u een ernstige ziekte of handicap? En kunt u daarom niet inburgeren? Dan kunt u misschien een krijgen. U kunt alleen een ontheffing krijgen als u verplicht moet inburgeren.

Aanvragen

  1. Vul het formulier Aanvraag ontheffing bij ziekte in en stuur het naar DUO. 
  2. U krijgt een rekening van DUO. Hebt u betaald? Dan onderzoekt een dokter van Argonaut u.
  3. De dokter van Argonaut schrijft een brief aan DUO. In die brief schrijft de dokter of u kunt inburgeren. En of u alle examens en uren cursus kunt doen.
  4. DUO beslist of u een ontheffing krijgt.
  5. Hebt u een ontheffing gekregen? Dan betaalt DUO u € 225,- terug. 

Toch inburgeren

Zegt de dokter dat u wel kunt inburgeren? Dan kunt u misschien extra tijd krijgen.

Naturaliseren of sterkere verblijfsvergunning

Lukt het niet om het inburgeringsexamen te halen, omdat u ziek bent of een handicap hebt? En wilt u toch naturaliseren of een sterkere verblijfsvergunning aanvragen? Kijk dan op ind.nl Link opent externe pagina .