Ziekte of handicap

Hebt u een ernstige ziekte of handicap? En kunt u daarom niet inburgeren? Dan kunt u misschien een ontheffing krijgen. Als u de ontheffing krijgt, hoeft u geen examens meer te doen. U kunt alleen een ontheffing krijgen als u verplicht moet inburgeren.

Aanvragen

  1. Kijk op argonaut.nl Link opent externe pagina . Daar staat het Aanvraagformulier Argonaut Advies. Vul dit formulier in en stuur het naar Argonaut.
  2. U moet Argonaut betalen voor het onderzoek. Hebt u betaald? Dan onderzoekt een dokter van Argonaut u.
  3. De dokter van Argonaut schrijft een brief. In die brief schrijft de dokter of u kunt inburgeren.
  4. Zegt de dokter dat u niet kunt inburgeren? Vul dan het formulier Aanvraag ontheffing bij ziekte van DUO in. Stuur het formulier per post naar DUO, samen met de brief van de dokter van Argonaut.
  5. DUO beslist of u een ontheffing krijgt.

Toch inburgeren

Zegt de dokter dat u wel kunt inburgeren? Dan kunt u misschien extra tijd krijgen.

Naturaliseren of sterkere verblijfsvergunning

Lukt het niet om het inburgeringsexamen te halen vanwege een ziekte of handicap? En wilt u toch naturaliseren of een sterkere verblijfsvergunning aanvragen? Kijk dan op de site van de IND Link opent externe pagina .