Niet inburgeren vanwege ziekte of beperking

Hebt u een ernstige ziekte of beperking? En kunt u daarom niet inburgeren? Dan kunt u misschien een krijgen.

U kunt bij DUO alleen een ontheffing krijgen als u verplicht moet inburgeren onder de Wet Inburgering 2013 of 2021. Valt u nog onder de Wet Inburgering 2007? Dan kunt u bij de gemeente ontheffing aanvragen wegens een ziekte of beperking.

Aanvragen

  1. Vul het formulier Aanvraag ontheffing bij ziekte in en stuur het naar DUO. Stuur geen papieren met medische informatie mee.
  2. U krijgt een rekening van DUO.
  3. Hebt u betaald? Dan krijgt u een onderzoek bij een dokter van Argonaut.
  4. De dokter van Argonaut schrijft een brief aan DUO. In die brief schrijft de dokter of u kunt inburgeren. En of u alle examens en uren cursus kunt doen.
  5. DUO beslist of u een ontheffing krijgt.
  6. Hebt u een ontheffing gekregen? Dan betaalt DUO u € 225,- terug.

Toch inburgeren

Zegt de dokter dat u wel kunt inburgeren? Dan kunt u misschien extra tijd om in te burgeren krijgen.

Kunt u het examen niet goed doen omdat u ziek bent? Of omdat u een beperking hebt? Dan kan het examen worden aangepast.

Naturaliseren of sterkere verblijfsvergunning

Lukt het niet om het examen te halen, omdat u een ziekte of een beperking hebt? En wilt u toch naturaliseren of een sterkere verblijfsvergunning aanvragen? Kijk dan op ind.nl Link opent externe pagina .

verbergen sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee