Genoeg cursus en examens gedaan

Moet u inburgeren onder de Wet inburgering 2021? Dan is deze pagina niet voor u. Kunt u niet doen wat in uw staat, neem dan contact op met de gemeente.

Hebt u al veel uren cursus gevolgd? En lukt het niet om alle examens op tijd te halen? Soms hoeft u dan geen examen meer te doen. Dit heet 'ontheffing wegens aantoonbaar geleverde inspanningen' (AGI).

Voorwaarden als u een inburgeringscursus hebt gedaan

 • U moet inburgeren onder de Wet inburgering 2013.
 • Uw  is 2,5 jaar geleden gestart.
 • U hebt minimaal 600 uur cursus gedaan. U mag uren inburgeringscursus en uren Nt2 bij elkaar optellen. U mag ook uren inburgeringscursus en alfabetiseringscursus bij elkaar optellen, als u minimaal 200 uur inburgeringscursus hebt gedaan. De rest mag alfabetiseringscursus zijn.
 • Uw school stond op zoekinburgerschool.nl Link opent externe pagina  toen u begon met de cursus.
 • U hebt minimaal 3 keer geprobeerd om alle examens te halen. Per examen mag u niet meer dan 2 Nt2-examens meetellen.

Voorwaarden als u een alfabetiseringscursus hebt gedaan

 • U moet inburgeren onder de Wet inburgering 2013.
 • Uw  is 2,5 jaar geleden gestart.
 • U hebt minimaal 600 uur cursus gedaan. Hiervan moet minimaal 300 uur alfabetiseringscursus zijn. De rest mag inburgeringscursus zijn.
 • Uw school staat op zoekinburgerschool.nl Link opent externe pagina .
 • U moet een toets maken om te laten zien wat u geleerd hebt. De toets kost € 150,-. DUO stuurt u een factuur voor de toets. Nadat u betaald hebt, krijgt u van DUO een uitnodiging voor de toets.

Tijdens de toets kijkt DUO of u de Nederlandse taal kunt leren. Kunt u de Nederlandse taal leren? Dan krijgt u geen . U moet actief meedoen aan de toets. Geeft u tijdens de toets geen antwoorden? Dan krijgt u ook geen ontheffing.

Voorwaarden voor jonge inburgeraars

 • U moet inburgeren onder de Wet inburgering 2013.
 • U hebt minimaal 600 uur onderwijs gevolgd in de Nederlandse taal en Kennis van de Nederlandse Samenleving, aan een van de volgende onderwijssoorten:
  • Praktijkonderwijs
  • Voortgezet speciaal onderwijs (VSO), met uitzondering van uitstroomprofiel vervolgonderwijs
  • Internationale Schakelklas (ISK) gericht op voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs, werk of inburgering.
  Uren van de verschillende soorten onderwijs mag u bij elkaar optellen. Komt u niet aan 600 uur? Dan mag u de cursusuren gevolgd aan een inburgerschool met Blik op Werk Keurmerk Link opent externe pagina ook meetellen.
 • U hebt het onderwijs gevolgd in de 2 jaar voordat u deze aanvraag doet.
 • U hebt het participatieverklaringstraject (PVT) afgerond. Als er sprake is van een participatieplicht.
 • U hebt minimaal 3 keer geprobeerd om alle examens te halen. Per examen mag u niet meer dan 2 Nt2-examens meetellen.

Voldoet u niet aan deze voorwaarden? Dan moet u een toets maken om te laten zien wat u geleerd hebt. De toets kost € 150,-. DUO stuurt u een factuur voor de toets. Nadat u betaald hebt, krijgt u van DUO een uitnodiging voor de toets.

Tijdens de toets kijkt DUO of u de Nederlandse taal kunt leren. Kunt u de Nederlandse taal leren? Dan krijgt u geen . U moet actief meedoen aan de toets. Geeft u tijdens de toets geen antwoorden? Dan krijgt u ook geen ontheffing.

Aanvragen

 1. Vul het formulier Aanvraag ontheffing aantoonbaar geleverde inspanningen (verklaring deelname cursus) in.
 2. Hebt u een inburgeringscursus of alfabetiseringscursus gevolgd? Laat de school de Verklaring deelname cursus invullen. De verklaring zit bij het formulier.
 3. Hebt u onderwijs gevolgd aan het praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs of in een internationale schakelklas? Laat de school de Verklaring onderwijstijd invullen. De verklaring zit bij het formulier.
 4. Stuur het formulier en de verklaring(en) per post naar DUO.
 5. DUO beslist of u ontheffing krijgt. U krijgt binnen 8 weken bericht.
School bestaat niet meer

Bestaat de school niet meer? Stuur dan zoveel mogelijk bewijzen van uw deelname aan de cursus naar DUO. Bijvoorbeeld het cursuscontract, de aanwezigheidsregistratie of de facturen.

Toch inburgeren

Hebt u niet genoeg uren gemaakt voor ontheffing? Of niet vaak genoeg examen gedaan? Misschien kunt u dan wel extra tijd krijgen.

Naturaliseren of sterkere verblijfsvergunning

Lukt het niet om het inburgeringsexamen te halen? Maar wilt u toch naturaliseren of een sterkere verblijfsvergunning aanvragen? Ga dan naar de site van de IND Link opent externe pagina .

verbergen sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee