Genoeg uren cursus gedaan

Hebt u al veel uren cursus gevolgd en vaak examen gedaan? En lukt het niet om in te burgeren? Soms hoeft u dan geen examen meer te doen. Dit heet 'ontheffing wegens aantoonbaar geleverde inspanningen' (AGI). U kunt alleen een ontheffing krijgen als u verplicht moet inburgeren.

Voorwaarden als u inburgeringscursus hebt gedaan

 • Uw inburgeringstermijn is minimaal 2,5 jaar geleden gestart.
 • U hebt minimaal 600 uur cursus gedaan. U mag uren inburgeringscursus en uren Nederlands als 2e Taal (Nt2) bij elkaar optellen. U mag ook uren inburgeringscursus en alfabetiseringscursus bij elkaar optellen, als u minimaal 200 uur inburgeringscursus hebt gedaan. De rest mag alfabetiseringscursus zijn.
 • Uw school stond op de lijst van Blik op Werk Link opent externe pagina  toen u begon met de cursus.
 • U hebt minimaal 4 keer geprobeerd om alle examens te halen, ook ONA. Per examen mag u niet meer dan 2 Nt2-examens meetellen.

Voorwaarden als u alfabetiseringscursus hebt gedaan:

 • Uw inburgeringstermijn is minimaal 2,5 jaar geleden gestart.
 • U hebt minimaal 600 uur cursus gedaan. Hiervan moet minimaal 300 uur alfabetiseringscursus zijn. De rest mag inburgeringscursus zijn.
 • Uw school staat op de lijst van Blik op Werk Link opent externe pagina .
 • U moet een toets maken om te laten zien wat u geleerd hebt. De toets kost € 150,-. DUO stuurt u een factuur voor de toets. Nadat u betaald hebt, krijgt u van DUO een uitnodiging voor de toets.

Tijdens de toets kijkt DUO of u de Nederlandse taal kunt leren. U moet actief meedoen aan de toets. Geeft u tijdens de toets geen antwoorden? Dan krijgt u geen ontheffing. U mag de toets dan opnieuw maken. Maar u moet wel opnieuw betalen. Bij een negatief advies mag u de toets niet opnieuw doen.

Aanvragen

 1. Vul het formulier Aanvraag ontheffing aantoonbaar geleverde inspanningen (verklaring deelname cursus) in.
 2. Laat de school de Verklaring deelname cursus invullen. Deze verklaring zit bij het formulier.
 3. Stuur het formulier en de verklaring per post naar DUO.
 4. DUO beslist of u ontheffing krijgt. U krijgt binnen 8 weken bericht.
Door een moeilijke situatie voldoe ik niet aan alle voorwaarden. Wat kan ik doen?

Hebt u minimaal 600 uur cursus of onderwijs gevolgd? Maar kunt u door een heel moeilijke situatie niet aan alle voorwaarden voldoen? Stuur dan een brief. Leg precies uit wat uw situatie is. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kijkt dan of u ontheffing krijgt.

Het adres is:

Ministerie van SZW / Directie S&I
Afdeling Inburgering beschikkingen
Postbus 90801
2509 LV Den Haag

School bestaat niet meer

Bestaat de school niet meer? Stuur dan zoveel mogelijk bewijzen van uw deelname aan de cursus naar DUO. Bijvoorbeeld het cursuscontract, de aanwezigheidsregistratie of de facturen.

Toch inburgeren

Hebt u niet genoeg uren gemaakt voor ontheffing? Of niet vaak genoeg examen gedaan? Misschien kunt u dan wel extra tijd krijgen.

Naturaliseren of sterkere verblijfsvergunning

Lukt het niet om het inburgeringsexamen te halen? Maar wilt u toch naturaliseren of een sterkere verblijfsvergunning aanvragen? Ga dan naar de site van de IND Link opent externe pagina .