Diploma gehaald

Hebt u al een diploma gehaald? Dan kunt u misschien vrijstelling krijgen. U kunt alleen vrijstelling krijgen als u verplicht moet inburgeren. Vrijstelling vraagt u aan met een formulier.

Soorten vrijstelling

Er zijn 3 soorten vrijstelling:

1. Gehele vrijstelling

U wordt vrijgesteld van de inburgeringsplicht. Dit betekent dat u het examen niet hoeft te doen.

2. Gedeeltelijke vrijstelling

U hoeft een deel van het examen niet te doen. Andere delen van het examen moet u nog wel doen om in te burgeren.

3. Tijdelijke vrijstelling

U hoeft tijdelijk niet in te burgeren, omdat u een opleiding doet. Ga naar Extra tijd: Nederlandse opleiding voor de voorwaarden en om aan te vragen.

Voorwaarden gehele vrijstelling

Met een diploma van 1 van deze opleidingen krijgt u misschien gehele vrijstelling:

 • vmbo
 • havo
 • vwo
 • mbo niveau 2 of hoger
 • hbo, als u de opleiding in het Nederlands hebt gedaan
 • wo (universiteit), als u de opleiding in het Nederlands hebt gedaan
 • diploma gehaald in België of Suriname:
  • Het moet een diploma zijn van een opleiding in het Nederlands.
  • U moet een voldoende hebben voor het vak Nederlands.
Voorwaarden gedeeltelijke vrijstelling

Met 1 van de volgende diploma’s of documenten krijgt u misschien een gedeeltelijke vrijstelling:

 • Staatsexamen Nt2.
 • Deelcertificaten Staatsexamen Nt2.
 • Hebt u de toets gesproken Nederlands (TGN) bij het Basisexamen inburgering gedaan voor 1 november 2014? En hebt u 37 punten of meer gehaald? En staat in uw persoonlijk plan inburgering en participatie (PIP) dat u de examens op A2-niveau moet doen? Dan krijgt u misschien een vrijstelling voor het examen Spreken.
 • Cijferlijst of certificaat van het eindexamen van het voortgezet onderwijs, het volwassenen voortgezet onderwijs of van deel-staatsexamens met een voldoende voor Nederlands.
 • Buitenlands diploma, getuigschrift of certificaat waaruit blijkt dat
  • u 1 of meer onderdelen van de examens op ten minste taalniveau A2 (Wi2013) of B1 (Wi2021) hebt behaald, en
  • u de opleiding hebt gevolgd bij een instelling die is erkend door de overheid van dat land.
Diploma entree-opleiding

Werd u voor 1 januari 2015? En hebt u een diploma van een entreeopleiding (mbo niveau 1)? Dan hoeft u misschien geen examens te doen om in te burgeren. Vraag vrijstelling aan.

Werd u tussen 1 januari 2015 en 1 januari 2022? En hebt u een diploma van een entreeopleiding (mbo niveau 1)? Dan hoeft u geen examen ONA te doen. Deze vrijstelling hoeft u niet zelf aan te vragen. U krijgt automatisch een brief.

Aanvragen

 1. Vul het formulier Aanvraag vrijstelling in.
 2. Op het formulier staan de voorwaarden. En welke papieren u moet meesturen. Stuur het formulier en de papieren per post naar DUO.
 3. DUO beslist of u vrijstelling krijgt. En wat voor vrijstelling.
Formulier - U moet inburgeren onder de Wet inburgering 2021
Formulier -U moet inburgeren onder de Wet inburgering 2013

Naturaliseren of sterkere verblijfsvergunning

Hebt u al een diploma gehaald? En wilt u naturaliseren of een sterkere verblijfsvergunning aanvragen? Kijk op ind.nl Link opent externe pagina  wat u moet doen.

verbergen sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee