Nederlands diploma gehaald

Hebt u al een diploma gehaald in Nederland? Dan kunt u misschien vrijstelling krijgen. Dat betekent dat u geen inburgeringsexamen hoeft te doen. U kunt alleen vrijstelling krijgen als u verplicht moet inburgeren.

Voorwaarden

Met een diploma van een van deze opleidingen kunt u misschien vrijstelling krijgen:
  • vmbo
  • havo
  • vwo
  • mbo niveau 2 of hoger
  • hbo, als u de opleiding in het Nederlands hebt gedaan
  • wo (universiteit), als u de opleiding in het Nederlands hebt gedaan

Diploma uit België of Suriname

Hebt u een diploma gehaald in België of Suriname, dan kunt u ook vrijstelling aanvragen. Het moet een diploma zijn van een opleiding in het Nederlands. En u moet een voldoende hebben voor het vak Nederlands. Voor een diploma van het GLO (gewoon lager onderwijs) in Suriname kunt u geen vrijstelling krijgen.

Diploma entree-opleiding

Bent u voor 1 januari 2015 inburgeringsplichtig geworden? En hebt u een diploma van een entreeopleiding (mbo niveau 1)? Dan hoeft u misschien geen inburgeringsexamens te doen. Vraag vrijstelling aan.

Bent u inburgeringsplichting geworden op of na 1 januari 2015? En hebt u een diploma van een entreeopleiding (mbo niveau 1)? Dan hoeft u geen examen ONA te doen. Deze vrijstelling hoeft u niet zelf aan te vragen. U krijgt automatisch een brief.

Aanvragen

  1. Vul het formulier Aanvraag vrijstelling in.
  2. Op het formulier staan de voorwaarden. En welke papieren u moet meesturen. Stuur het formulier en de papieren per post naar DUO.
  3. DUO beslist of u vrijstelling krijgt. En wat voor vrijstelling. U krijgt binnen 8 weken bericht. 

Naturaliseren of sterkere verblijfsvergunning

Hebt u al een diploma gehaald? En wilt u naturaliseren of een sterkere verblijfsvergunning aanvragen? Kijk op de site van de IND Link opent externe pagina wat u moet doen.