Nederlandse opleiding

Doet u een opleiding in Nederland? Soms hoeft u dan tijdelijk niet in te burgeren. Dat heet een tijdelijke vrijstelling. Of u krijgt extra tijd.

Tijdelijk niet inburgeren

Kunt u tijdelijk niet inburgeren omdat u een opleiding doet? Kijk dan eerst of u een tijdelijke vrijstelling kunt krijgen.

Voorwaarden

U moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De opleiding geeft recht op gehele vrijstelling als u het diploma haalt.
 • U bent uiterlijk 2 maanden na uw 18e verjaardag begonnen met de opleiding.

Aanvragen

 1. Vul het formulier Aanvraag vrijstelling in.
 2. Op het formulier staan de voorwaarden. En welke papieren u moet meesturen. Stuur het formulier en de papieren per post naar DUO.
 3. DUO beslist of u vrijstelling krijgt. U krijgt binnen 8 weken bericht.

Extra tijd

Kunt u geen tijdelijke vrijstelling krijgen? Soms kunt u dan wel extra tijd krijgen om in te burgeren.

Voorwaarden

 • U doet een opleiding in Nederland, in het Nederlands.
 • De opleiding moet recht geven op gehele vrijstelling als u het diploma haalt.
 • Uw inburgeringstermijn eindigt binnen 6 maanden.

Aanvragen

Doet u een opleiding in het vo, mbo of vavo? Dan krijgt u vanzelf extra tijd.

Doet u een andere opleiding? Vraag de extra tijd dan zelf aan:

 1. Vul het formulier Aanvraag verlenging inburgeringstermijn bij inschrijving reguliere opleiding in.
 2. Vraag om uw bewijs van inschrijving bij de school.
 3. Stuur het formulier met het bewijs van inschrijving per post naar DUO.
 4. DUO beslist of u extra tijd krijgt. U krijgt binnen 8 weken bericht.

Hebt u al extra tijd gekregen om in te burgeren over een bepaalde periode? U kunt niet nog een keer extra tijd aanvragen voor dezelfde periode.

Hoeveel extra tijd krijgt u?
 • Studeert u nog als uw inburgeringstermijn afloopt? Dan krijgt u iedere keer 6 maanden extra verlenging.
 • Studeert u niet meer als uw inburgeringstermijn afloopt? Dan kijken wij hoe lang u hebt gestudeerd. Bijvoorbeeld: als u 8 maanden hebt gestudeerd, krijgt u 8 maanden extra tijd.
 • U krijgt nooit meer dan 2 jaar extra tijd.