Nederlandse opleiding

Doet u een opleiding in Nederland? Soms hoeft u dan tijdelijk niet in te burgeren. Dat heet een tijdelijke vrijstelling. Of u krijgt extra tijd om in te burgeren.

Tijdelijk niet inburgeren

Kunt u tijdelijk niet inburgeren omdat u een opleiding doet? Kijk dan eerst of u een tijdelijke vrijstelling kunt krijgen.

Voorwaarden

Aanvragen niet nodig

U hoeft de tijdelijke vrijstelling niet zelf aan te vragen. Voldoet u aan de voorwaarden? Dan krijgt u automatisch een tijdelijke vrijstelling.

Hebt u een brief ontvangen over uw inburgeringsplicht? En staat u al langer dan 1 maand ingeschreven bij uw opleiding? Neem dan contact op met DUO.

Voorwaarden

 • Uw opleiding geeft recht op gehele vrijstelling als u het diploma haalt.
 • U bent uiterlijk 2 maanden na uw 18e verjaardag begonnen met de opleiding.

Aanvragen

 1. Vul het formulier Aanvraag vrijstelling in.
 2. Op het formulier staan de voorwaarden. En welke papieren u moet meesturen. Stuur het formulier en de papieren per post naar DUO.
 3. DUO beslist of u vrijstelling krijgt. U krijgt binnen 8 weken bericht.

Aanvraag vrijstelling inburgeringsplicht Wi2013 (90Kb, pdf)

Extra tijd om in te burgeren

Kunt u geen tijdelijke vrijstelling krijgen? Als u moet inburgeren onder de Wet inburgering 2013, kunt u soms wel extra tijd krijgen om in te burgeren.

Voorwaarden

 • U moet inburgeren onder de Wet inburgering 2013.
 • U doet een opleiding in Nederland, in het Nederlands.
 • De opleiding moet recht geven op gehele vrijstelling als u het diploma haalt.
 • Uw inburgeringstermijn eindigt binnen 6 maanden.

Aanvragen

Doet u een opleiding in het vo, mbo niveau 2 of hoger of vavo? Dan krijgt u vanzelf extra tijd.

Doet u een andere opleiding? Vraag de extra tijd dan zelf aan:

 1. Vul het formulier Aanvraag verlenging inburgeringstermijn bij inschrijving reguliere opleiding in.
 2. Vraag om uw bewijs van inschrijving bij de school.
 3. Stuur het formulier met het bewijs van inschrijving per post naar DUO.
 4. DUO beslist of u extra tijd krijgt. U krijgt binnen 8 weken bericht.

Hebt u al extra tijd gekregen om in te burgeren over een bepaalde periode? U kunt niet nog een keer extra tijd aanvragen voor dezelfde periode.

Hoeveel extra tijd krijgt u?
 • Studeert u nog als uw inburgeringstermijn afloopt? Dan krijgt u iedere keer 6 maanden extra verlenging van uw .
 • Studeert u niet meer als uw inburgeringstermijn afloopt? Dan kijken wij hoe lang u hebt gestudeerd. Bijvoorbeeld: als u 8 maanden hebt gestudeerd, krijgt u 8 maanden extra tijd om in te burgeren. U krijgt nooit meer dan 2 jaar extra tijd.
verbergen sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee