Nederlandse opleiding

Doet u een opleiding in Nederland? Soms hoeft u dan tijdelijk niet in te burgeren. Dat heet een tijdelijke vrijstelling. Of u krijgt extra tijd om in te burgeren.

Tijdelijk niet inburgeren

Kunt u tijdelijk niet inburgeren omdat u een opleiding doet? Kijk dan eerst of u een tijdelijke vrijstelling kunt krijgen.

Voorwaarden

Burgert u in onder de Wet inburgering 2021? Dan is er 1 voorwaarde:

Aanvragen niet nodig

U hoeft de tijdelijke vrijstelling niet zelf aan te vragen. Voldoet u aan de voorwaarde? Dan krijgt u automatisch een tijdelijke vrijstelling.

Hebt u een brief ontvangen over uw inburgeringsplicht? En staat u al langer dan 1 maand ingeschreven bij uw opleiding? Neem dan contact op met DUO.

Voorwaarden

Burgert u in onder de Wet inburgering 2013? Dan zijn dit de voorwaarden:

 • Uw opleiding geeft recht op gehele vrijstelling als u het diploma haalt.
 • U bent uiterlijk 2 maanden na uw 18e verjaardag begonnen met de opleiding.

Aanvragen

 1. Vul het formulier ‘Aanvraag vrijstelling van de inburgeringsplicht’ in.
 2. Op het formulier staat welke papieren u moet meesturen. Stuur het formulier en de papieren per post naar DUO.
 3. DUO beslist of u vrijstelling krijgt. U krijgt binnen 8 weken bericht.
Aanvraag vrijstelling van de inburgeringsplicht (90Kb, pdf)

Extra tijd om in te burgeren

Kunt u geen tijdelijke vrijstelling krijgen? Kijk dan of u wel extra tijd kunt krijgen om in te burgeren.

Burgert u in onder de Wet inburgering 2021 en geeft uw opleiding geen recht op gehele vrijstelling als u het diploma haalt? Dan kunt u soms toch extra tijd krijgen om in te burgeren.

Voorwaarden

 • U doet een van de volgende opleidingen:
  • praktijkonderwijs
  • voortgezet speciaal onderwijs (VSO) met uitstroomprofiel arbeidsmarktgericht of dagbesteding
  • entreeopleiding mbo niveau 1
  • internationale schakelklas met het profiel praktijkonderwijs of VSO (met uitstroomprofiel arbeidsmarktgericht of dagbesteding).
 • Uw inburgeringstermijn is minimaal 2,5 jaar geleden gestart.

Aanvragen

 1. Vul het formulier 'Aanvraag Verlenging inburgeringstermijn: niet-vrijstellende opleiding' in.
 2. Stuur een bewijs van inschrijving mee.
 3. Stuur het formulier met het bewijs per post naar DUO.
 4. DUO beslist of u extra tijd krijgt. U krijgt binnen 8 weken bericht.
Aanvraag Verlenging inburgeringstermijn: niet-vrijstellende opleiding (91Kb, pdf)

Voorwaarden

Burgert u in onder de Wet inburgering 2013? Dan zijn dit de voorwaarden:

 • U doet een opleiding in Nederland, in het Nederlands.
 • De opleiding geeft recht op gehele vrijstelling als u het diploma haalt.
 • Uw inburgeringstermijn is minimaal 2,5 jaar geleden gestart.

Aanvragen

Doet u een opleiding in het voortgezet onderwijs, mbo niveau 2 of hoger of vavo? Dan krijgt u vanzelf extra tijd.

Doet u een andere opleiding? Vraag de extra tijd dan zelf aan:

 1. Vul het formulier Aanvraag Verlenging inburgeringstermijn bij reguliere opleiding in.
 2. Vraag om uw bewijs van inschrijving bij de school.
 3. Stuur het formulier met het bewijs van inschrijving per post naar DUO.
 4. DUO beslist of u extra tijd krijgt. U krijgt binnen 8 weken bericht.
Aanvraag verlenging inburgeringstermijn bij reguliere opleiding (95Kb, pdf)
verbergen sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee