Genoeg uren cursus gedaan

U hebt 3 jaar om in te burgeren. Hebt u al 300 uur cursus gevolgd? En alle examens 2 keer gedaan? Soms kunt u dan 2 jaar extra tijd krijgen. 

Voorwaarden

  • U hebt minimaal 300 uur cursus gedaan. U mag uren inburgeringscursus en uren Nederlands als 2e Taal (Nt2) bij elkaar optellen.
  • Uw school stond op de lijst van Blik op Werk Link opent externe pagina  toen u begon met de cursus.
  • U hebt alle examens die u nog niet hebt gehaald, minimaal 2 keer gedaan. Inburgeringsexamens én Nt2-examens tellen mee.
  • Uw inburgeringstermijn is minimaal 2,5 jaar geleden gestart.

Hebt u al extra tijd gekregen om in te burgeren over een bepaalde periode? U kunt niet nog een keer extra tijd aanvragen voor dezelfde periode.

Aanvragen

  1. Vul het formulier Aanvraag verlenging inburgeringstermijn in.
  2. Laat de school de Verklaring deelname cursus invullen. Deze verklaring zit bij het formulier.
  3. Stuur het formulier en de verklaring per post naar DUO.
  4. DUO beslist of u extra tijd krijgt. U krijgt binnen 8 weken bericht.
School bestaat niet meer

Bestaat de school niet meer? Stuur dan zoveel mogelijk bewijzen van uw deelname aan de cursus naar DUO. Bijvoorbeeld het cursuscontract, de aanwezigheidsregistratie of de facturen. Dan kan DUO zien hoeveel uren u naar school bent geweest.