Genoeg cursus en examens gedaan

Moet u inburgeren onder de Wet inburgering 2021? Dan is deze pagina niet voor u. Kunt u niet doen wat in uw staat, neem dan contact op met de gemeente.

U hebt 3 jaar om in te burgeren. Hebt u al veel cursus gevolgd en vaak examen gedaan? Soms kunt u dan 2 jaar extra tijd krijgen. 

Voorwaarden

  • U hebt minimaal 300 uur cursus gedaan. U mag uren inburgeringscursus en uren Nederlands als 2e Taal (Nt2) bij elkaar optellen.
  • Uw school stond op zoekinburgerschool.nl Link opent externe pagina  toen u begon met de cursus.
  • U hebt minimaal 1 keer het examen Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) gedaan.
  • U hebt alle andere examens die u nog niet hebt gehaald, minimaal 2 keer gedaan. Taalexamens op niveau B1 en B2 (Nt2-examens) tellen ook mee.
  • Uw inburgeringstermijn is 2,5 jaar geleden gestart.

Eén examenpoging ONA bestaat uit een goedgekeurd portfolio én het eindgesprek over het portfolio.

Aanvragen

  1. Vul het formulier Aanvraag verlenging inburgeringstermijn in.
  2. Laat de school de Verklaring deelname cursus invullen. Deze verklaring zit bij het formulier.
  3. Stuur het formulier en de verklaring naar DUO.
  4. DUO beslist of u extra tijd krijgt. U krijgt binnen 8 weken bericht.
School bestaat niet meer

Bestaat de school niet meer? Stuur dan zoveel mogelijk bewijzen van uw deelname aan de cursus naar DUO. Bijvoorbeeld het cursuscontract, de aanwezigheidsregistratie of de facturen. Dan kan DUO zien hoeveel uren u naar school bent geweest.

verbergen sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee