Extra tijd vanwege ziekte

Bent u ziek geweest? Dan kunt u aan DUO extra tijd vragen om in te burgeren. Soms kunt u ook extra tijd krijgen als een direct familielid ziek is geweest.

Voorwaarden

Was u zelf ziek? Dan zijn dit de voorwaarden om extra tijd te krijgen:

 • U was langer dan 3 maanden ziek.
 • U werd voor de ziekte behandeld bij een dokter in Nederland.
 • U kon door de ziekte niet inburgeren. Bijvoorbeeld omdat u lange tijd niet naar school kon of geen examens kon maken.
 • Uw inburgeringstermijn is minimaal 2,5 jaar geleden gestart.

Hebt u al extra tijd gekregen om in te burgeren over een bepaalde periode? U kunt niet nog een keer extra tijd aanvragen voor dezelfde periode.

Was een familielid van u ziek? Dan zijn dit de voorwaarden om extra tijd te krijgen:

 • Een direct familielid van u was langer dan 3 maanden ziek. Een direct familielid is:
  • uw partner
  • uw dochter of schoondochter
  • uw zoon of schoonzoon
  • uw moeder of schoonmoeder
  • uw vader of schoonvader.
 • Uw familielid werd voor de ziekte behandeld bij een dokter in Nederland.
 • U kon door de ziekte niet inburgeren. Bijvoorbeeld omdat u lange tijd niet naar school kon of geen examens kon maken.
 • Uw inburgeringstermijn is minimaal 2,5 jaar geleden gestart.

Hebt u al extra tijd gekregen om in te burgeren over een bepaalde periode? U kunt niet nog een keer extra tijd aanvragen voor dezelfde periode.

Aanvragen

Was u zelf ziek? Verzamel eerst de bewijzen. Stuur daarna de bewijzen mee met uw aanvraag.

Bewijzen

1. Medisch dossier

In uw medisch dossier staat alle informatie van de dokter over uw gezondheid. Neem contact op met uw huisarts voor dit dossier.

2. Overzicht medicijnen

Gebruikt u medicijnen voor uw ziekte? Dan heeft DUO een overzicht nodig van uw medicijnen. Op dit overzicht moet een stempel van uw apotheek staan. Neem contact op met uw apotheek voor het overzicht.

3. Brief specialist

Wordt u behandeld door een ? Vraag om een brief waarin het verloop van de ziekte staat. Leg aan de specialist uit waarvoor u de brief nodig hebt.

Bent u niet meer onder behandeling bij een medisch specialist? En kunt u deze brief niet krijgen? Dan hoeft u de brief niet mee te sturen.

Aanvragen

 1. Vul het formulier Aanvragen verlenging inburgeringstermijn door ziekte van uzelf in. Doe de bewijsstukken erbij.
 2. Stuur het formulier met de bewijzen naar DUO. Hoe dit moet staat op het formulier.
 3. DUO beslist of u extra tijd krijgt.
 4. U krijgt binnen 8 weken bericht.
Aanvragen verlenging inburgeringstermijn door ziekte van uzelf (151Kb, pdf)

Geen bewijzen

Lukt het niet om zelf de bewijzen te verzamelen? Vul dan de Machtiging voor opvragen gezondheidsgegevens in en stuur deze mee met de aanvraag.

Machtiging voor opvragen gezondheidsgegevens (132Kb, pdf)

Was een familielid van u ziek? Verzamel eerst de bewijzen. Stuur daarna de bewijzen mee met uw aanvraag.

Bewijzen

1. Medisch dossier

In het medisch dossier van uw familielid staat alle informatie van de dokter. Uw familielid kan contact opnemen met de huisarts voor dit dossier.

2. Overzicht medicijnen

Gebruikt uw familielid medicijnen voor de ziekte? Dan heeft DUO een overzicht nodig van alle medicijnen. Op dit overzicht moet een stempel van uw apotheek staan. Uw familielid kan contact opnemen met de apotheek voor het overzicht.

3. Brief specialist

Wordt uw familielid behandeld door een ? Dan kan uw familielid vragen om een brief waarin het verloop van de ziekte staat. Leg aan de specialist uit waarvoor u de brief nodig hebt.

Is uw familielid niet meer onder behandeling bij een medisch specialist? En kan uw familielid deze brief niet krijgen? Dan hoeft u de brief niet mee te sturen.

Aanvragen

 1. Vul het formulier Aanvragen verlenging inburgeringstermijn door ziekte familielid in. Doe de bewijsstukken erbij.
 2. Stuur het formulier met de bewijzen naar DUO. Hoe dit moet staat op het formulier.
 3. DUO beslist of u extra tijd krijgt.
 4. U krijgt binnen 8 weken bericht.
Aanvragen verlenging inburgeringstermijn door ziekte familielid (175Kb, pdf)

Geen bewijzen

Lukt het niet om zelf de bewijzen te verzamelen? Vul dan de Machtiging voor opvragen gezondheidsgegevens in en stuur deze mee met de aanvraag.

Machtiging voor opvragen gezondheidsgegevens (132Kb, pdf)
verbergen sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee