Kind gekregen

Bent u een vrouw? En hebt u een kind gekregen terwijl u moest inburgeren? Dan kunt u 16 weken extra tijd krijgen om in te burgeren.

Voorwaarden

  • U bent een vrouw.
  • Uw kind is geboren binnen uw inburgeringstermijn.
  • Uw inburgeringstermijn is minimaal 2,5 jaar geleden gestart.

Hebt u al extra tijd gekregen om in te burgeren over een bepaalde periode? U kunt niet nog een keer extra tijd aanvragen voor dezelfde periode.

Aanvragen

  1. Vul het formulier Aanvraag verlenging inburgeringstermijn bij geboorte kind helemaal in.
  2. Stuur het formulier per post naar DUO.
  3. DUO beslist of u extra tijd krijgt. U krijgt binnen 8 weken bericht.