Overlijden familielid

Is uw partner, kind, vader of moeder overleden terwijl u moest inburgeren? En kunt u hierdoor niet op tijd inburgeren? Dan kunt u misschien 3 maanden extra tijd krijgen.

Voorwaarden

  • Uw partner, kind, vader of moeder is overleden tijdens uw inburgeringstermijn.
  • U hebt een Nederlandse overlijdensakte. Of een Nederlandse vertaling van een buitenlandse overlijdensakte, gemaakt door een be√ędigde vertaler.
  • Uw inburgeringstermijn is minimaal 2,5 jaar geleden gestart.

Hebt u al extra tijd gekregen om in te burgeren over een bepaalde periode? U kunt niet nog een keer extra tijd aanvragen voor dezelfde periode.

Aanvragen

  1. Vul het formulier 'Aanvraag verlenging inburgeringstermijn bij overlijden' in.
  2. Stuur het formulier met de overlijdensakte per post naar DUO. Gaat het om een buitenlandse akte, stuur dan ook de vertaling mee.
  3. DUO beslist of u extra tijd krijgt. U krijgt binnen 8 weken bericht.