Sterkere verblijfsvergunning

De IND bepaalt of u een sterkere verblijfsvergunning kunt krijgen. En welke papieren u nodig hebt.

Aanvragen bij de IND

Op de site van de IND kunt u de verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd met als doel 'humanitair niet-tijdelijk' aanvragen.

Eerst examen doen

Wilt u een sterkere verblijfsvergunning? Dan moet u eerst het inburgeringsexamen halen. Een diploma voor het staatsexamen NT2 is niet genoeg.

Hebt u recht op AOW? Dan hoeft u het examen Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt (ONA) niet te doen.

Examen te moeilijk

Lukt het niet om het inburgeringsexamen te halen? En wilt u toch een sterkere verblijfsvergunning? Dan hebt u een advies van DUO nodig. Dit heet een 'advies aantoonbaar geleverde inspanningen'. U moet aan een aantal voorwaarden voldoen.

Voorwaarden als u inburgeringscursus hebt gedaan

  • U hebt minimaal 600 uur cursus gedaan. U mag uren inburgeringscursus en uren Nederlands als 2e Taal (NT2) bij elkaar optellen.
  • Uw school staat op de lijst van Blik op Werk.
  • U hebt minimaal 4 keer geprobeerd om alle examens te halen. Per examen mag u niet meer dan 2 NT2-examens meetellen.

Voorwaarden als u alfabetiseringscursus hebt gedaan

  • U hebt minimaal 600 uur cursus gedaan. Hiervan moet minimaal 300 uur alfabetiseringscursus zijn. De rest mag inburgeringscursus zijn, maar alleen als u éérst aan de alfabetiseringscursus begon.
  • Uw school staat op de lijst van Blik op Werk.
  • U moet een toets maken om te laten zien wat u geleerd hebt. De toets kost € 150,-. DUO stuurt u een factuur voor de toets. Nadat u betaald hebt, krijgt u van DUO een uitnodiging voor de toets.

Aanvragen advies

Vraag het advies aan met het formulier Aanvraag advies aantoonbaar geleverde inspanningen. U krijgt het advies thuisgestuurd. Stuur het advies met uw aanvraag naar de IND.

Ziek of gehandicapt

Lukt het niet om het inburgeringsexamen te halen, omdat u ziek bent of een handicap hebt? En wilt u toch een sterkere verblijfsvergunning? Kijk dan op de site van de IND.

Vragen over verblijfsvergunningen

Hebt u een vraag over verblijfsvergunningen? Stel uw vraag aan de IND.