Sterkere verblijfsvergunning

De IND bepaalt of u een sterkere verblijfsvergunning kunt krijgen. En welke papieren u nodig hebt.

Aanvragen bij de IND

Op de site van de IND kunt u de verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd met als doel 'humanitair niet-tijdelijk' aanvragen.

Eerst examen doen

Wilt u een sterkere verblijfsvergunning? U moet eerst het inburgeringsexamen halen. Een diploma voor het Staatsexamen Nt2 is niet genoeg.

Hierop zijn 2 uitzonderingen. Bent u jonger dan 18 jaar? Hebt u al de wettelijke AOW-leeftijd bereikt? Dan hoeft u geen inburgeringsexamen te doen. U krijgt daar een vrijstelling voor.

Examen te moeilijk

Lukt het niet om het inburgeringsexamen te halen? En wilt u toch een sterkere verblijfsvergunning? Dan hebt u een advies van DUO nodig. Dit heet een 'advies aantoonbaar geleverde inspanningen'. U moet aan een aantal voorwaarden voldoen.

Voorwaarden

Voorwaarden als u inburgeringscursus hebt gedaan.
  • U hebt minimaal 600 uur cursus gedaan. U mag uren inburgeringscursus en uren Nederlands als 2e Taal (Nt2) bij elkaar optellen. U mag ook uren inburgeringscursus en alfabetiseringscursus bij elkaar optellen, als u minimaal 200 uur inburgeringscursus hebt gedaan. De rest mag alfabetiseringscursus zijn.
  • Uw school staat op zoekinburgerschool.nl Link opent externe pagina .
  • U hebt minimaal 4 keer geprobeerd om alle examens te halen. 
Voorwaarden als u alfabetiseringscursus hebt gedaan
  • U hebt minimaal 600 uur cursus gedaan. Hiervan moet minimaal 300 uur alfabetiseringscursus zijn. De rest mag inburgeringscursus zijn.
  • Uw school staat op zoekinburgerschool.nl Link opent externe pagina .
  • U moet een toets maken om te laten zien wat u geleerd hebt. De toets kost € 150,-. DUO stuurt u een factuur voor de toets. Nadat u betaald hebt, krijgt u van DUO een uitnodiging voor de toets.
Hebt u al examens gehaald voor inburgeren? Dan krijgt u misschien géén positief advies.

Aanvragen advies

Vraag het advies aan met het formulier Aanvraag advies aantoonbaar geleverde inspanningen. U krijgt binnen 8 weken een reactie. Hebt u het advies gekregen? Stuur het advies met uw aanvraag naturalisatie naar de IND.

Ziek of een handicap

Lukt het niet om het inburgeringsexamen te halen, omdat u ziek bent of een handicap hebt? En wilt u toch een sterkere verblijfsvergunning? Kijk dan op de site van de IND Link opent externe pagina .

Vragen over verblijfsvergunningen

Hebt u een vraag over verblijfsvergunningen? Stel uw vraag aan de IND Link opent externe pagina .