Sterkere verblijfsvergunning

Wilt u een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd met als doel 'humanitair niet-tijdelijk'? Dit noemen we een sterkere verblijfsvergunning.

Aanvragen bij de IND

Op de site van de IND staat wanneer u een sterkere verblijfsvergunning kunt krijgen. En welke papieren u nodig hebt. U vraagt de verblijfsvergunning aan bij de IND.

Eerst examen doen

Wilt u een sterkere verblijfsvergunning? U moet eerst het inburgeringsexamen halen.

Diploma NT2 niet genoeg

Een diploma voor het staatsexamen NT2 is niet genoeg voor een sterkere verblijfsvergunning. U moet het inburgeringsdiploma behalen. DUO bepaalt of u hiervoor nog aanvullende examens moet doen, namelijk Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt (ONA) en/of Kennis van de Nederlandse maatschappij (KNM). Daarna krijgt u het inburgeringsdiploma.

Examen te moeilijk

Lukt het niet om het inburgeringsexamen te halen? En wilt u toch een sterkere verblijfsvergunning? U hebt dan een advies van DUO nodig: het 'advies aantoonbaar geleverde inspanningen'.

Hebt u een inburgeringscursus gedaan, dan moet u voldoen aan deze 3 voorwaarden:

  • U hebt minimaal 600 uur cursus gedaan. U mag uren inburgeringscursus en uren Nederlands als 2e Taal (NT2) bij elkaar optellen.
  • Uw school staat op de lijst van Blik op Werk.
  • U hebt minimaal 4 keer geprobeerd om alle examens te halen. Per examen mag u niet meer dan 2 NT2-examens meetellen.

Hebt u een alfabetiseringscursus gedaan, dan moet u voldoen aan deze 3 voorwaarden:

  • U hebt minimaal 600 uur cursus gedaan. Hiervan moet minimaal 300 uur alfabetiseringscursus zijn. De rest mag inburgeringscursus zijn, maar alleen als u éérst aan de alfabetiseringscursus begon.
  • Uw school staat op de lijst van Blik op Werk.
  • U moet een toets maken om te laten zien wat u geleerd hebt. De toets kost € 150,-. DUO stuurt u een factuur voor de toets. Nadat u betaald hebt, krijgt u van DUO een uitnodiging voor de toets.

Hebt u al examens gehaald voor inburgeren? Dan krijgt u misschien géén positief advies.

Aanvragen advies

Vraag het advies aan met het formulier Aanvraag advies aantoonbaar geleverde inspanningen. U krijgt het advies thuisgestuurd. Stuur het advies met uw aanvraag naar de IND.

Ziek of een handicap

Lukt het niet om het inburgeringsexamen te halen, omdat u ziek bent of een handicap hebt? En wilt u toch een sterkere verblijfsvergunning? Kijk dan op de site van de IND.

Vragen over verblijfsvergunningen

Hebt u een vraag over verblijfsvergunningen? Stel uw vraag aan de IND.