Sterkere verblijfsvergunning

De IND Link opent externe pagina bepaalt of u een sterkere verblijfsvergunning kunt krijgen. En welke papieren u nodig hebt.

Aanvragen bij de IND

Op de site van de IND kunt u de verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd met als doel 'humanitair niet-tijdelijk' aanvragen.

Eerst examen doen

Wilt u een sterkere verblijfsvergunning? U moet eerst het inburgeringsdiploma halen. 

Soms hoeft u geen inburgeringsexamen te doen. Op de site van de IND Link opent externe pagina kunt u kijken wanneer u een vrijstelling of ontheffing voor uw inburgeringsexamen kunt krijgen.

Examen te moeilijk

Lukt het niet om het inburgeringsexamen te halen? En wilt u toch een sterkere verblijfsvergunning? Dan hebt u een advies van DUO nodig. Dit heet een 'advies aantoonbaar geleverde inspanningen'. 

U moet aan een aantal voorwaarden voldoen.

Voorwaarden

Voorwaarden als u een inburgeringscursus hebt gedaan.

 • U hebt minimaal 600 uur cursus gedaan. U mag uren inburgeringscursus en uren Nederlands als 2e Taal (Nt2) bij elkaar optellen. U mag ook uren inburgeringscursus en alfabetiseringscursus bij elkaar optellen, als u minimaal 200 uur inburgeringscursus hebt gedaan. De rest mag alfabetiseringscursus zijn.
 • Uw school staat op zoekinburgerschool.nl Link opent externe pagina .
 • U hebt minimaal 3 keer geprobeerd om alle examens te halen. Per examen mag u niet meer dan 2 Nt2-examens meetellen.

Voorwaarden als u een alfabetiseringscursus hebt gedaan

 • U hebt minimaal 600 uur cursus gedaan. Hiervan moet minimaal 300 uur alfabetiseringscursus zijn. De rest mag inburgeringscursus zijn.
 • Uw school staat op zoekinburgerschool.nl Link opent externe pagina .
 • U moet een toets maken om te laten zien wat u geleerd hebt. De toets kost € 150,-. DUO stuurt u een factuur voor de toets. Nadat u betaald hebt, krijgt u van DUO een uitnodiging voor de toets.

Hebt u al examens gehaald voor inburgeren? Dan krijgt u misschien géén positief advies.

Aanvragen advies

Vraag het advies aan met het formulier Aanvraag advies aantoonbaar geleverde inspanningen. U krijgt binnen 8 weken een reactie.
Hebt u een positief advies gekregen? Stuur het dan samen met de aanvraag voor uw verblijfsvergunning naar de IND.

U woont en werkt al lang in Nederland

Woont u al lang in Nederland en hebt u hier gewerkt? Dan hoeft u misschien geen examen te doen. U hebt dan een advies van DUO nodig. Dit heet een 'advies aantoonbaar voldoende ingeburgerd'. U moet aan een aantal voorwaarden voldoen.

Voorwaarden
 • U woont al 10 jaar of langer in Nederland.
 • U hebt 5 jaar of langer in Nederland gewerkt. Vrijwilligerswerk telt ook.
 • Uw Nederlands is goed.
Aanvragen
 1. Vul het formulier Aanvraag Advies of ontheffing van de inburgeringsplicht op grond van aantoonbaar voldoende ingeburgerd in. Laat uw werkgever de werkgeversverklaring invullen. Stuur beide formulieren samen naar DUO.
 2. U moet in een gesprek met DUO laten zien dat uw Nederlands goed genoeg is. Het gesprek kost € 90,-. DUO stuurt u een factuur voor het gesprek.
 3. Hebt u de factuur betaald? Dan krijgt u van DUO een uitnodiging voor het gesprek.
 4. Na het gesprek krijgt u het advies thuisgestuurd.
 5. Is het advies positief? Stuur het advies dan mee met uw aanvraag voor een verblijfsvergunning aan bij IND.

Sterkere verblijfsvergunning met ziekte of beperking

Lukt het niet om het inburgeringsexamen te halen, omdat u een ziekte of beperking hebt? En wilt u toch een sterkere verblijfsvergunning? Kijk dan op de site van de IND Link opent externe pagina .

Vragen over verblijfsvergunningen

Hebt u een vraag over verblijfsvergunningen? Stel uw vraag aan de IND Link opent externe pagina .

verbergen sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee