Boete

U hebt 3 jaar de tijd om in te burgeren. Bent u niet op tijd klaar? Dan moet u een boete betalen.

Hoe werkt de boete?

 • U krijgt een brief van DUO. De brief heet 'Vooraankondiging termijnoverschrijding'. In deze brief staat dat u te laat klaar bent met inburgeren. En hoe hoog de boete wordt als u niets doet.
 • In de brief staat wat u kunt doen. Reageert u niet op de brief? Dan krijgt u een 2e brief. In deze brief staat hoe hoog uw boete is en hoe u moet betalen.
 • Na de boete krijgt u 2 jaar extra om uw inburgeringsdiploma te halen.
 • Bent u asielmigrant? En hebt u een boete gekregen? Dan moet u de lening altijd terugbetalen.
Ik heb minimaal 150 uren cursus gedaan, maar DUO weet dat niet

Hebt u 150 uren of meer cursus gedaan? En hebt u dit nog niet aan DUO laten weten? Stuur het formulier 'Verklaring deelname cursus' op. U hebt dit formulier gekregen bij de brief 'Vooraankondiging termijnoverschrijding'. Uw school moet het formulier invullen. Stuur het formulier op naar DUO.

Ik heb extra tijd nodig om in te burgeren

Soms kunt u extra tijd krijgen. Bijvoorbeeld bij ziekte. Ga naar Geen examen doen of extra tijd om te zien wat u moet doen.

Ik heb een nieuw rekeningnummer of ik verhuis naar het buitenland

Betaalt u in termijnen? En verandert er iets, zoals uw rekeningnummer? Of verhuist u naar het buitenland? Geef het door aan DUO.

Rekeningnummer wijzigen

Geef uw nieuwe rekeningnummer door met het formulier 'Wijziging rekeningnummer (87Kb, pdf)'.

Verhuizen naar het buitenland

U moet zelf uw buitenlandse adres doorgeven aan DUO. Gebruik hiervoor het formulier 'Doorgeven buitenlands adres (95Kb, pdf)'.

Hoe berekent DUO uw boete?

Hoe meer u uw best hebt gedaan, hoe lager de boete.

 1. DUO kijkt naar het aantal uren cursus dat u hebt gedaan
  (inburgeringscursus + Nt2). Alleen een cursus bij een
  school met het Blik op Werk-keurmerk Link opent externe pagina telt.
 2. DUO kijkt hoe vaak u hebt geprobeerd om alle examenonderdelen te halen.
 3. DUO kijkt hoeveel examenonderdelen u wél hebt gehaald. Alleen examens
  die u hebt gemaakt bij DUO tellen mee.

Tabel Cursusuren en examenonderdelen

In de tabel ziet u hoe stap 1 en 2 de hoogte van de boete bepalen.

Voorbeeld: Hebt u 200 uur cursus gevolgd, maar niet alle examenonderdelen gedaan? Dan wordt de boete € 875,-.

Uw situatie Minder dan 150 cursusuren 150 tot 300 cursusuren 300 of meer cursusuren
Niet alle examenonderdelen gedaan € 1.250,- € 875,- € 500,-
Alle examenonderdelen 1 keer gedaan € 1.000,- € 625,- € 250,-
Alle niet-gehaalde examenonderdelen minimaal 2 keer gedaan € 750,- € 375,- € 0,-

Tabel Verlaging boete

In de tabel ziet u hoe stap 3 werkt. Uw boete wordt lager als u 1 of meer examenonderdelen hebt gehaald. 

Voorbeeld: Uw boete was € 625,-. U hebt 3 examenonderdelen gehaald: Luisteren, Lezen en Schrijven. Dan wordt de boete 60% lager. De boete wordt dan € 250,-.

Aantal gehaalde examenonderdelen  Verlaging
1 20%
2 40%
3 60%
4 80%

Boete participatieverklaring

Als u te laat klaar bent met het traject van de participatieverklaring Link opent externe pagina , dan krijgt u een boete van € 340,-. U kunt dan ook geen geld meer lenen bij DUO.