Een boete

Te laat

U hebt 3 jaar de tijd om in te burgeren. Bent u niet op tijd klaar? Dan moet u een boete betalen. U krijgt van DUO een brief. In de brief staat hoe hoog de boete is. De boete kan niet hoger zijn dan € 1.250,-. U krijgt 2 jaar extra de tijd om uw inburgeringsdiploma te halen. Daarnaast kunt u nog een boete krijgen als u niet op tijd uw handtekening zet op de participatieverklaring.

Hoeveel boete

De boete hangt af van:

  • het aantal gehaalde examenonderdelen
  • het aantal keren dat u examen hebt gedaan voor de andere onderdelen. U mag Inburgeringsexamens en examens Nederlands als 2e Taal (NT2) bij elkaar optellen.
  • het aantal uren cursus dat u hebt gedaan. U mag uren inburgeringscursus en uren Nederlands als 2e Taal (NT2) bij elkaar optellen.

Alleen een inburgeringscursus bij een school met het Blik op Werk-keurmerk telt. Hieronder ziet u hoe veel boete u moet betalen.

Aantal gevolgde uren inburgeringscursus 0 keer examen niet gehaald 1 keer examen niet gehaald 2 keer examen niet gehaald
Minder dan 150 € 1250 € 1000 € 750
150 tot 300 € 875 € 625 € 375
300 of meer € 500 € 250 Geen boete


Hebt u 150 uur of meer aan inburgeringscursus gevolgd? En hebt u dit nog niet aan DUO doorgegeven? Stuur dan het formulier ‘Verklaring deelname inburgeringscursus’ op. U hebt dit formulier gekregen bij de brief ‘vooraankondiging termijnoverschrijding’. Vraag uw school het formulier voor u in te vullen. Stuur daarna het formulier op naar DUO.