Naturaliseren

Naturaliseren betekent dat u Nederlander wordt. Op de site van de IND Link opent externe pagina staat wanneer u Nederlander kunt worden. En welke papieren u nodig hebt. Naturalisatie vraagt u aan bij uw gemeente.

Eerst examen doen

Wilt u naturaliseren? Dan moet u eerst het inburgeringsexamen op taalniveau A2 halen. Of het Staatsexamen Nederlands als tweede taal (Nt2) op taalniveau B1.

Naturaliseren vanuit buitenland

Wilt u Nederlander worden, maar woont u niet in Nederland? U kunt een verzoek voor naturalisatie doen op een Nederlandse ambassade of consulaat. U kunt daar ook het inburgeringsexamen maken. U moet deze examens halen:

 • Lezen
 • Schrijven
 • Spreken
 • Luisteren
 • Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM)

Ga voor meer informatie naar de site van de IND. Link opent externe pagina

Naturaliseren vanuit buitenland, examen in Nederland

Woont u niet in Nederland? Maar wilt u wel het inburgeringsexamen in Nederland maken om te naturaliseren? Dan moet u deze examens halen:

 • Lezen
 • Schrijven
 • Spreken
 • Luisteren
 • Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM)
 • Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

Hebt u uw inburgeringsdiploma gehaald? Dan neemt u uw diploma mee naar de Nederlandse ambassade of consulaat in uw eigen land.

Gebruik deze formulieren om u aan te melden voor het examen:

Examen te moeilijk

Lukt het niet om het inburgeringsexamen te halen? En wilt u toch Nederlander worden? Dan hebt u een advies van DUO nodig. Dit heet een 'advies aantoonbaar geleverde inspanningen'. U kunt het advies alleen aanvragen als u in Nederland woont.

Voorwaarden

Voorwaarden als u inburgeringscursus hebt gedaan.

 • U hebt minimaal 600 uur cursus gedaan. U mag uren inburgeringscursus en uren Nederlands als 2e Taal (Nt2) bij elkaar optellen. U mag ook uren inburgeringscursus en alfabetiseringscursus bij elkaar optellen, als u minimaal 200 uur inburgeringscursus hebt gedaan. De rest mag alfabetiseringscursus zijn.
 • Uw school staat op zoekinburgerschool.nl Link opent externe pagina .
 • U hebt minimaal 3 keer geprobeerd om alle examens te halen. Per examen mag u niet meer dan 2 Nt2-examens meetellen.

Voorwaarden als u alfabetiseringscursus hebt gedaan

 • U hebt minimaal 600 uur cursus gedaan. Hiervan moet minimaal 300 uur alfabetiseringscursus zijn. De rest mag inburgeringscursus zijn.
 • Uw school staat op zoekinburgerschool.nl Link opent externe pagina .
 • U moet een toets maken om te laten zien wat u geleerd hebt. De toets kost € 150,-. DUO stuurt u een factuur voor de toets. Nadat u betaald hebt, krijgt u van DUO een uitnodiging voor de toets.

Tijdens de toets kijkt DUO of u de Nederlandse taal kunt leren. Kunt u de Nederlandse taal leren? Dan krijgt u geen advies. U moet actief meedoen aan de toets. Geeft u tijdens de toets geen antwoorden? Dan krijgt u ook geen advies.


Hebt u al examens gehaald voor inburgeren? Dan krijgt u misschien géén positief advies.

Aanvragen advies

Vraag het advies aan met het formulier Aanvraag advies aantoonbaar geleverde inspanningen. U krijgt binnen 8 weken een reactie.
Hebt u een positief advies gekregen? Stuur het dan samen met de aanvraag voor uw naturalisatie naar de gemeente.

School bestaat niet meer

Bestaat de school niet meer? Stuur dan zoveel mogelijk bewijzen van uw deelname aan de cursus naar DUO. Bijvoorbeeld het cursuscontract, de aanwezigheidsregistratie of de facturen.

Naturaliseren met ziekte of beperking

Lukt het niet om het inburgeringsexamen te halen, omdat u een ziekte of beperking hebt? En wilt u toch Nederlander worden? Kijk dan op de site van de IND Link opent externe pagina .

Vragen over naturaliseren

Hebt u een vraag over naturaliseren? Stel uw vraag aan uw gemeente of aan de IND Link opent externe pagina .

verbergen sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee