Naar Home

U gaat inburgeren

 1. In het kort
 2. School kiezen
 3. Cursus kiezen
 4. Boete
 5. Naturaliseren of andere verblijfsvergunning
 6. Informatie in andere talen

Naturaliseren of andere verblijfsvergunning

Naturaliseren moet bij IND

Naturaliseren betekent dat u Nederlander wordt. Dit moet u aanvragen bij de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND). Op ind.nl staat wanneer u Nederlander kunt worden. En welke papieren u nodig hebt.

Eerst examen doen

Om Nederlander te worden, moet u het inburgeringsexamen halen. Dit examen doet u bij DUO.

Examen lukt niet

Lukt het niet om het inburgeringsexamen te halen? En wilt u toch Nederlander worden? Soms kan dat. U hebt dan een advies van DUO nodig: het 'advies aantoonbaar geleverde inspanningen'. Er zijn wel regels om het advies te krijgen.

Hebt u een inburgeringscursus gedaan, dan moet u voldoen aan deze 3 voorwaarden:

 • U hebt minimaal 600 uur cursus gedaan. U mag uren inburgeringscursus en uren Nederlands als 2e Taal (NT2) bij elkaar optellen.
 • Uw school staat op de lijst van Blik op Werk.
 • U hebt 4 keer of vaker geprobeerd om de examens te halen. Per examen mag u niet meer dan 2 NT2-examens meetellen.

Hebt u een alfabetiseringscursus gedaan, dan moet u voldoen aan deze 3 voorwaarden:

 • U hebt minimaal 600 uur cursus gedaan. Hiervan moet minimaal 300 uur alfabetiseringscursus zijn. De rest mag inburgeringscursus zijn, maar alleen als u éérst aan de alfabetiseringscursus begon.
 • Uw school staat op de lijst van Blik op Werk.
 • U moet een toets maken om te laten zien wat u geleerd hebt. Als het formulier is goedgekeurd, stuurt DUO een factuur voor de toets. De toets kost € 150,-.

Als u voldoet aan de voorwaarden, kunt u een advies aantoonbaar geleverde inspanningen aanvragen. U krijgt het advies thuisgestuurd. Wanneer u Nederlander wilt worden, stuurt u het advies met uw aanvraag naar de IND.

Wel of geen ONA

Doet u het inburgeringsexamen alleen omdat u Nederlander wilt worden? En geldt 1 van de volgende 3 situaties voor u? Dan hoeft u het examen Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt niet te doen.

 • U hebt voor 1 januari 2015 het inburgeringsexamen al behaald.
 • U hebt zich voor 1 januari 2015 al aangemeld voor het inburgeringsexamen. En u hebt het examengeld voor 1 februari 2015 betaald.
 • U hebt recht op pensioen (aow) vanwege uw leeftijd.

Andere verblijfsvergunning

Wilt u een andere verblijfsvergunning? Zodat u meer rechten krijgt? Dat heet ‘sterker verblijfsrecht’. Een andere verblijfsvergunning vraagt u aan bij de IND. Maar soms moet u eerst inburgeren. Bijvoorbeeld als u een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvraagt. Of een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd met als doel 'humanitair niet-tijdelijk'. Kijk voor meer informatie op de website van de IND.

'Aantoonbaar voldoende ingeburgerd' niet genoeg

Sommige mensen hoeven niet in te burgeren omdat zij al lang in Nederland wonen en werken. Dat heet een 'ontheffing wegens aantoonbaar voldoende ingeburgerd'. Maar deze ontheffing is niet genoeg als u Nederlander wilt worden. Of als u een andere verblijfsvergunning wilt aanvragen. U moet dan alsnog het inburgeringsexamen halen. Lukt dat niet, dan kunt u wel het 'advies aantoonbaar geleverde inspanningen' aanvragen.

Vragen over naturaliseren

Hebt u een vraag over naturaliseren? Of over verblijfsvergunningen? Stel uw vraag aan de IND.