Naturaliseren

Aanvragen bij de gemeente

Naturaliseren betekent dat u Nederlander wordt. Op de site van de IND staat wanneer u Nederlander kunt worden. En welke papieren u nodig hebt. Naturalisatie vraagt u aan bij uw gemeente.

Eerst examen doen

Wilt u naturaliseren? U moet eerst het inburgeringsexamen halen. Of het staatsexamen Nederlands als 2e taal (NT2).

Naturaliseren vanuit het buitenland

Wilt u Nederlander worden, maar woont u niet in Nederland? U kunt een verzoek voor naturalisatie doen op een Nederlandse ambassade of consulaat. U kunt daar ook het inburgeringsexamen maken. U moet deze examens halen:

 • Lezen
 • Schrijven
 • Spreken
 • Luisteren
 • Kennis van de Nederlandse Maatschappij

Ga voor meer informatie naar de site van de IND.

Naturaliseren vanuit buitenland, examen in Nederland

Woont u niet in Nederland? Maar wilt u wel het inburgeringsexamen in Nederland maken om te naturaliseren? Dan moet u deze examens halen:

Hebt u uw inburgeringsdiploma gehaald? Dan neemt u uw diploma mee naar de Nederlandse ambassade of consulaat in uw eigen land.

Gebruik deze formulieren om u aan te melden voor het examen:

Examen te moeilijk

Lukt het niet om het inburgeringsexamen te halen? En wilt u toch Nederlander worden? Dan hebt u een advies van DUO nodig. Dit heet een 'advies aantoonbaar geleverde inspanningen'. U kunt het advies alleen aanvragen als u in Nederland woont.

Hebt u een inburgeringscursus gedaan, dan moet u voldoen aan deze 3 voorwaarden:

 • U hebt minimaal 600 uur cursus gedaan. U mag uren inburgeringscursus en uren Nederlands als 2e Taal (NT2) bij elkaar optellen.
 • Uw school staat op de lijst van Blik op Werk.
 • U hebt minimaal 4 keer geprobeerd om alle examens te halen. Per examen mag u niet meer dan 2 NT2-examens meetellen.

Hebt u een alfabetiseringscursus gedaan, dan moet u voldoen aan deze 3 voorwaarden:

 • U hebt minimaal 600 uur cursus gedaan. Hiervan moet minimaal 300 uur alfabetiseringscursus zijn. De rest mag inburgeringscursus zijn, maar alleen als u éérst aan de alfabetiseringscursus begon.
 • Uw school staat op de lijst van Blik op Werk.
 • U moet een toets maken om te laten zien wat u geleerd hebt. De toets kost € 150,-. DUO stuurt u een factuur voor de toets. Nadat u betaald hebt, krijgt u van DUO een uitnodiging voor de toets.

Hebt u al examens gehaald voor inburgeren? Dan krijgt u misschien géén positief advies.

Aanvragen advies

Vraag het advies aan met het formulier Aanvraag advies aantoonbaar geleverde inspanningen. U krijgt het advies thuisgestuurd. Stuur het advies met uw aanvraag naar de gemeente.

Ziek of een handicap

Lukt het niet om het inburgeringsexamen te halen, omdat u ziek bent of een handicap hebt? En wilt u toch Nederlander worden? Kijk dan op de site van de IND.

Vragen over naturaliseren

Hebt u een vraag over naturaliseren? Stel uw vraag aan uw gemeente of aan de IND.