Naturaliseren

Aanvragen bij de gemeente

Naturaliseren betekent dat u Nederlander wordt. Op de site van de IND staat wanneer u Nederlander kunt worden. En welke papieren u nodig hebt. Naturalisatie vraagt u aan bij uw gemeente.

Eerst examen doen

Wilt u naturaliseren? U moet eerst het inburgeringsexamen halen. Of het staatsexamen Nederlands als 2e taal (NT2).

Naturaliseren vanuit het buitenland

Wilt u Nederlander worden en woont u niet in Nederland? U moet deze examens halen:

 • Lezen
 • Schrijven
 • Spreken
 • Luisteren
 • Kennis van de Nederlandse Maatschappij

U hoeft het examen ONA niet te doen. U hoeft ook de participatieverklaring niet te ondertekenen.

U doet inburgeringsexamen op een Nederlandse ambassade of consulaat. Ga voor meer informatie naar de site van de IND.

Examen te moeilijk

Lukt het niet om het inburgeringsexamen te halen? En wilt u toch Nederlander worden? Dan hebt u een advies van DUO nodig. Dit heet een 'advies aantoonbaar geleverde inspanningen'.

Hebt u een inburgeringscursus gedaan, dan moet u voldoen aan deze 3 voorwaarden:

 • U hebt minimaal 600 uur cursus gedaan. U mag uren inburgeringscursus en uren Nederlands als 2e Taal (NT2) bij elkaar optellen.
 • Uw school staat op de lijst van Blik op Werk.
 • U hebt minimaal 4 keer geprobeerd om alle examens te halen. Per examen mag u niet meer dan 2 NT2-examens meetellen.

Hebt u een alfabetiseringscursus gedaan, dan moet u voldoen aan deze 3 voorwaarden:

 • U hebt minimaal 600 uur cursus gedaan. Hiervan moet minimaal 300 uur alfabetiseringscursus zijn. De rest mag inburgeringscursus zijn, maar alleen als u éérst aan de alfabetiseringscursus begon.
 • Uw school staat op de lijst van Blik op Werk.
 • U moet een toets maken om te laten zien wat u geleerd hebt. De toets kost € 150,-. DUO stuurt u een factuur voor de toets. Nadat u betaald hebt, krijgt u van DUO een uitnodiging voor de toets.

Hebt u al examens gehaald voor inburgeren? Dan krijgt u misschien géén positief advies.

Aanvragen advies

Vraag het advies aan met het formulier Aanvraag advies aantoonbaar geleverde inspanningen. U krijgt het advies thuisgestuurd. Stuur het advies met uw aanvraag naar de gemeente.

Ziek of een handicap

Lukt het niet om het inburgeringsexamen te halen, omdat u ziek bent of een handicap hebt? En wilt u toch Nederlander worden? Kijk dan op de site van de IND.

Vragen over naturaliseren

Hebt u een vraag over naturaliseren? Stel uw vraag aan uw gemeente of aan de IND.