Kind gekregen

Alleen voor vrouwen

Bent u een vrouw? En hebt u een kind gekregen terwijl u moest inburgeren? Dan kunt u 16 weken extra tijd krijgen om in te burgeren. U kunt de extra tijd pas aanvragen vanaf 2,5 jaar na de start van uw inburgeringstermijn.

Extra tijd aanvragen

 1. Stuur een brief naar DUO.
 2. Vertel in de brief wanneer uw kind is geboren.
 3. Zet in de brief ook uw burgerservicenummer, naam, adres en geboortedatum.
 4. Stuur de brief naar:

  DUO
  Postbus 764
  9700 AT GRONINGEN
 5. DUO beslist of u extra tijd krijgt.