Kind gekregen

Bent u een vrouw? En hebt u een kind gekregen terwijl u moest inburgeren? Dan kunt u 16 weken extra tijd krijgen om in te burgeren. U kunt de extra tijd pas aanvragen vanaf 2,5 jaar na de start van uw inburgeringstermijn.

Extra tijd aanvragen

  1. Vul het formulier Aanvraag verlenging inburgeringstermijn bij geboorte kind helemaal in.
  2. Stuur het formulier naar DUO. Het adres staat op het formulier.
  3. DUO beslist of u extra tijd krijgt.