Ziek of een handicap

Langer dan 3 maanden ziek

Was u langer dan 3 maanden ziek? Of was uw partner of een familielid langer dan 3 maanden ziek? En kunt u hierdoor niet op tijd inburgeren? Dan kunt u misschien extra tijd krijgen. U kunt de extra tijd pas aanvragen vanaf 2,5 jaar na de start van uw inburgeringstermijn.

Extra tijd aanvragen

  1. Vul het formulier Machtiging opvragen gezondheidsgegevens in. Vul daarbij de gegevens van een Nederlandse arts in. U kunt geen gegevens van een buitenlandse arts invullen.
  2. Stuur het formulier naar DUO.
  3. Wij vragen informatie aan de dokter over de ziekte.
  4. DUO beslist of u extra tijd krijgt.

Examen doen lukt niet

Bent u heel ziek? Of hebt u een handicap? En kunt u hierdoor helemaal niet inburgeren? Dan kunt u een ontheffing aanvragen. Als u de ontheffing krijgt, hoeft u geen inburgeringsexamen meer te doen.

Ontheffing aanvragen

  1. Kijk op argonaut.nl. Daar staat het Aanvraagformulier Argonaut Advies. Vul dit formulier in en stuur het naar Argonaut.
  2. U moet Argonaut betalen voor het onderzoek. Hebt u betaald? Dan onderzoekt een dokter van Argonaut u.
  3. De dokter van Argonaut schrijft een brief. In die brief schrijft de dokter of u kunt inburgeren.
  4. Vul het formulier Aanvraag ontheffing bij ziekte van DUO in. Stuur het formulier naar DUO, samen met de brief van de dokter van Argonaut.
  5. DUO beslist of u een ontheffing krijgt.