Ziekte, handicap of overlijden

Lukt het niet om op tijd in te burgeren, vanwege een ziekte of handicap? Of is uw partner, kind, moeder of vader overleden? Soms kunt u dan extra tijd krijgen. Of hoeft u helemaal niet meer in te burgeren.

Extra tijd nodig door ziekte

Bent u ziek of ziek geweest? Of is uw partner, kind, moeder of vader ziek of ziek geweest? Dan kunt u extra tijd vragen aan DUO.

U moet voldoen aan alle volgende voorwaarden:

 • U was langer dan 3 maanden ziek. Of uw partner, kind, moeder of vader was langer dan 3 maanden ziek.
 • U werd voor de ziekte behandeld bij een dokter in Nederland. Of uw partner, kind, moeder of vader werd behandeld bij een dokter in Nederland.
 • U kon door de ziekte niet inburgeren, omdat u bijvoorbeeld lange tijd niet naar school kon of geen examens kon maken.
 • U bent al 2,5 jaar of langer inburgeringsplichtig.

Voldoet u aan alle voorwaarden? Alleen dan kunt u extra tijd aanvragen.

Extra tijd aanvragen
 1. Log in op Mijn Inburgering.
 2. Vul het formulier 'Machtiging opvragen gezondheidsgegevens' in. Vul de gegevens van een Nederlandse dokter in.
 3. Print het formulier en stuur het formulier naar DUO. Het adres staat op het formulier.
 4. DUO vraagt informatie aan uw dokter, psycholoog of psychiater.
 5. DUO beslist of u extra tijd krijgt.
Inloggen lukt niet

Kunt u niet inloggen op Mijn Inburgering? Download hier het formulier 'Machtiging opvragen gezondheidsgegevens'. Vul het formulier in en stuur het naar DUO.

Geen examen doen door ziekte of handicap

Bent u erg ziek? Of hebt u een handicap? En kunt u hierdoor helemaal niet inburgeren? Dan kunt u een ontheffing aanvragen. Als u de ontheffing krijgt, hoeft u geen inburgeringsexamen meer te doen.

Ontheffing aanvragen
 1. Kijk op argonaut.nl Link opent externe pagina . Daar staat het Aanvraagformulier Argonaut Advies. Vul dit formulier in en stuur het naar Argonaut.
 2. U moet Argonaut betalen voor het onderzoek. Hebt u betaald? Dan onderzoekt een dokter van Argonaut u.
 3. De dokter van Argonaut schrijft een brief. In die brief schrijft de dokter of u kunt inburgeren.
 4. Bent u inburgeringsplichtig en zegt de dokter dat u niet kunt inburgeren? Vul dan het formulier 'Aanvraag ontheffing bij ziekte' in. Stuur het formulier naar DUO, samen met de brief van de dokter van Argonaut.
 5. DUO beslist of u een ontheffing krijgt.

Bent u nu niet inburgeringsplichtig of inburgeringsplichtig onder de gemeente? Dan kunt u geen ontheffing van de inburgeringsvereisten aanvragen bij DUO.

Zegt de dokter dat u binnen 5 jaar kunt inburgeren? Dan hebt u misschien recht op extra tijd. Lees wat u moet doen onder het kopje Extra tijd nodig door ziekte.

Extra tijd nodig door overlijden familielid

Is uw partner, kind, moeder of vader overleden? Is dit gebeurd terwijl u moest inburgeren? Dan kunt u 3 maanden extra tijd krijgen. U kunt de extra tijd pas aanvragen vanaf 2,5 jaar na de start van uw inburgeringstermijn.

U moet een overlijdensakte van de overleden persoon meesturen met het formulier. De overlijdensakte moet in het Nederlands zijn. Hebt u een buitenlandse overlijdensakte? Dan moet u de overlijdensakte laten vertalen door een beëdigd vertaler.

Extra tijd aanvragen
 1. Vul het formulier 'Aanvraag verlenging inburgeringstermijn bij overlijden' in.
 2. Stuur het formulier met de overlijdensakte naar DUO.
 3. DUO beslist of u extra tijd krijgt.