Ziek of een handicap

Lukt het niet om op tijd in te burgeren, vanwege een ziekte of handicap? Soms kunt u dan extra tijd krijgen. Of hoeft u helemaal niet meer in te burgeren.

Extra tijd nodig door ziekte

Was u langer dan 3 maanden ziek? Of was uw partner of een familielid langer dan 3 maanden ziek? En kunt u hierdoor niet op tijd inburgeren? Dan kunt u misschien extra tijd krijgen. U kunt de extra tijd pas aanvragen vanaf 2,5 jaar na de start van uw inburgeringstermijn.

Extra tijd aanvragen
  1. Vul het formulier Machtiging opvragen gezondheidsgegevens in. Vul de gegevens van een Nederlandse dokter in.
  2. Stuur het formulier naar DUO.
  3. DUO vraagt informatie aan de dokter over de ziekte.
  4. DUO beslist of u extra tijd krijgt.

Niet inburgeren door ziekte

Bent u erg ziek? Of hebt u een handicap? En kunt u hierdoor helemaal niet inburgeren? Dan kunt u een ontheffing aanvragen. Als u de ontheffing krijgt, hoeft u geen inburgeringsexamen meer te doen.

Ontheffing aanvragen
  1. Kijk op argonaut.nl. Daar staat het Aanvraagformulier Argonaut Advies. Vul dit formulier in en stuur het naar Argonaut.
  2. U moet Argonaut betalen voor het onderzoek. Hebt u betaald? Dan onderzoekt een dokter van Argonaut u.
  3. De dokter van Argonaut schrijft een brief. In die brief schrijft de dokter of u kunt inburgeren.
  4. Zegt de dokter dat u niet kunt inburgeren? Vul dan het formulier Aanvraag ontheffing bij ziekte van DUO in. Stuur het formulier naar DUO, samen met de brief van de dokter van Argonaut.
  5. DUO beslist of u een ontheffing krijgt.