U woont en werkt in Nederland

Geen inburgeringsexamen doen

Woont u al lang in Nederland? En hebt u hier gewerkt? Dan hoeft u misschien geen examen te doen. Dat heet een 'ontheffing wegens aantoonbaar voldoende ingeburgerd'.

Voorwaarden
 • U woont al 10 jaar of langer in Nederland.
 • U hebt 5 jaar of langer in Nederland gewerkt. Vrijwilligerswerk telt ook.
 • Uw Nederlands is goed.
Ontheffing aanvragen
 1. Vul het formulier Aanvraag ontheffing inburgeringsplicht in.
 2. Laat de werkgeversverklaring invullen op uw werk.
 3. Stuur het formulier en de verklaring naar DUO.
 4. DUO nodigt u uit voor een gesprek. Dit gesprek kost € 90,-.
 5. Na het gesprek beslist DUO of u een ontheffing krijgt.

Geen examen Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt doen

Hebt u het afgelopen jaar gewerkt? Dan hoeft u misschien geen examen Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) te doen.

Voorwaarden

U kunt vrijstelling aanvragen als u voldoet aan deze voorwaarden:

 • U hebt in de afgelopen 12 maanden minstens 6 maanden gewerkt.
 • U werkte in loondienst.
 • U werkte minstens 48 uur per maand.
Vrijstelling aanvragen
 1. Vraag de vrijstelling aan in Mijn Inburgering. Lukt dat niet, gebruik dan het formulier Aanvraag vrijstelling Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt. 
 2. DUO beslist of u vrijstelling krijgt.
 3. U krijgt hierover een brief.

Hebt u al een vrijstelling voor ONA gevraagd? Dan hoeft dat niet nog een keer.
Hebt u het ONA examen al betaald? U krijgt geen geld terug.

Naturalisatie

Krijgt u een ontheffing voor het inburgeringsexamen? Of krijgt u een vrijstelling voor ONA? En wilt u een Nederlands paspoort aanvragen? Op de site van de IND staat wanneer u Nederlander kunt worden.