In Nederland gewerkt

Hebt u het afgelopen jaar gewerkt? Dan kunt u misschien een vrijstelling krijgen voor het examen Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA). Vrijstelling betekent dat u het examen niet meer hoeft te doen.

Woont u al lang in Nederland? En hebt u hier minimaal 5 jaar gewerkt? Dan hoeft u misschien helemaal geen examen te doen. Dit heet een 'ontheffing wegens aantoonbaar voldoende ingeburgerd'.

Vrijstelling ONA

Voorwaarden

 • U hebt in de afgelopen 12 maanden minstens 6 maanden gewerkt.
 • U werkte in loondienst.
 • U werkte minstens 48 uur per maand.

Aanvragen

 1. Vraag de vrijstelling aan in Mijn Inburgering. Lukt dat niet, gebruik dan het formulier Aanvraag vrijstelling Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt.
 2. DUO beslist of u vrijstelling krijgt. U krijgt binnen 8 weken bericht.

Hebt u het ONA examen al betaald? U krijgt geen geld terug.

Vrijstelling werknemers internationale organisatie of DGA

Werkt u bij een internationale organisatie in Nederland? Of bij een andere organisatie die geen sociale premies afdraagt Link opent externe pagina ? Dan kunt u vrijstelling aanvragen voor het examen ONA. Dit geldt ook als u directeur-grootaandeelhouder (DGA) bent.

 1. Vul het formulier Aanvraag vrijstelling ONA internationale organisatie in.
 2. Stuur het formulier en de bewijsstukken per post naar DUO.
 3. DUO beslist of u een vrijstelling krijgt. U krijgt binnen 8 weken bericht.

Hebt u het ONA examen al betaald? U krijgt geen geld terug.

Zelfstandig ondernemer

Werkt u in Nederland in uw eigen bedrijf? Dan moet u voldoen aan minimaal 1 van de volgende voorwaarden:

 • U stond de afgelopen 12 maanden minimaal 6 maanden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. En u hebt het minimuminkomen verdiend. Voor 2021 is het minimuminkomen € 2.815,56.
 • U krijgt van de gemeente bijstand voor zelfstandigen (Bbz2004).
 • Op uw verblijfsvergunning staat als verblijfsdoel ‘Arbeid als Zelfstandige’. Het verblijfsdoel staat op de achterkant van uw verblijfsvergunning.

Aanvragen vrijstelling ONA

Voldoet u aan 1 van de voorwaarden? Vraag dan de vrijstelling ONA aan:

 1. Vul het formulier ‘Aanvraag Vrijstelling Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt - zelfstandig ondernemer’ in.
 2. Stuur een samenstellingsverklaring van uw accountant of boekhoudkantoor mee met jaarcijfers over het afgelopen belastingjaar. Hebt u nog geen aangifte gedaan? Vraag uw accountant dan om een verklaring over uw inkomen.
 3. Op het formulier staat ook welke papieren (‘bewijsstukken’) u nog meer moet meesturen.
 4. Stuur het formulier, de jaarcijfers en de andere bewijsstukken per post naar DUO.
 5. DUO beslist of u een vrijstelling krijgt. U krijgt binnen 8 weken bericht.

Hebt u het ONA examen al betaald? U krijgt geen geld terug.

Ontheffing wegens aantoonbaar voldoende ingeburgerd

Voorwaarden

 • U hebt van DUO bericht gehad dat u moet inburgeren.
 • U woont al 10 jaar of langer in Nederland.
 • U hebt 5 jaar of langer in Nederland gewerkt. Vrijwilligerswerk telt ook.
 • Uw Nederlands is goed.

Aanvragen

 1. Vul het formulier Aanvraag ontheffing inburgeringsplicht in.
 2. Laat de werkgeversverklaring invullen op uw werk.
 3. Stuur het formulier en de verklaring per post naar DUO.
 4. DUO nodigt u binnen 8 weken uit voor een gesprek. Dit gesprek kost € 90,-.
 5. Na het gesprek beslist DUO of u een ontheffing krijgt.

Naturaliseren of sterkere verblijfsvergunning

Hebt u in Nederland gewerkt? En wilt u naturaliseren of een sterkere verblijfsvergunning aanvragen? Ga dan naar de site van de IND Link opent externe pagina .