Al veel moeite gedaan

U hebt 3 jaar om in te burgeren. Hebt u al veel moeite gedaan om in te burgeren? En lukt het niet om het examen op tijd te halen? Misschien kunt u dan extra tijd krijgen. Of hoeft u helemaal geen examen meer te doen.

1. Extra tijd

Soms kunt u 2 jaar extra tijd krijgen. U moet aan een aantal voorwaarden voldoen. DUO beslist of u extra tijd krijgt.

Voorwaarden

 • U hebt minimaal 300 uur cursus gedaan. U mag uren inburgeringscursus en uren Nederlands als 2e Taal (Nt2) bij elkaar optellen.
 • Uw school staat op de lijst van Blik op Werk Link opent externe pagina .
 • U hebt alle examenonderdelen die u nog niet hebt gehaald minimaal 2 keer gedaan, ook ONA. Inburgeringsexamens én Nt2-examens tellen mee.
 • Uw inburgeringstermijn is meer dan 2,5 jaar geleden begonnen.

Aanvragen extra tijd

 1. Vul het formulier Aanvraag verlenging inburgeringstermijn in.
 2. Laat de school de Verklaring deelname cursus invullen. Deze verklaring zit bij het formulier.
 3. Stuur het formulier en de verklaring of de bewijzen naar DUO.
Mijn school bestaat niet meer

Bestaat de school niet meer? Stuur dan zoveel mogelijk bewijzen dat u aan de cursus hebt meegedaan. Bijvoorbeeld een cursuscontract, een bewijs van gevolgde uren of facturen.

2. Geen examen doen (ontheffing)

Wat moet u doen als inburgeren echt niet lukt? Soms hoeft u dan helemaal geen examen meer te doen. Dit heet 'ontheffing wegens aantoonbaar geleverde inspanningen'. U kunt ontheffing aanvragen als u een inburgeringscursus of alfabetiseringscursus hebt gedaan. U moet aan een aantal voorwaarden voldoen. DUO beslist of u ontheffing krijgt.

Voorwaarden als u inburgeringscursus hebt gedaan

 • Uw inburgeringstermijn is meer dan 2,5 jaar geleden begonnen.
 • U hebt minimaal 600 uur cursus gedaan. U mag uren inburgeringscursus en uren Nederlands als 2e Taal bij elkaar optellen. U mag ook uren inburgeringscursus en alfabetiseringscursus bij elkaar optellen, als u minimaal 200 uur inburgeringscursus hebt gedaan. De rest mag alfabetiseringscursus zijn.
 • Uw school staat op de lijst van Blik op Werk Link opent externe pagina .
 • U hebt minimaal 4 keer geprobeerd om alle examens te halen, ook ONA. Per examen mag u niet meer dan 2 Nt2-examens meetellen.

Voorwaarden als u alfabetiseringscursus hebt gedaan

 • Uw inburgeringstermijn is meer dan 2,5 jaar geleden begonnen.
 • U hebt minimaal 600 uur cursus gedaan. Hiervan moet minimaal 300 uur alfabetiseringscursus zijn. De rest mag inburgeringscursus zijn.
 • Uw school staat op de lijst van Blik op Werk Link opent externe pagina .
 • U moet een toets maken om te laten zien wat u geleerd hebt. De toets kost € 150,-. DUO stuurt u een factuur voor de toets. Nadat u betaald hebt, krijgt u van DUO een uitnodiging voor de toets.

Hebt u al examens gehaald voor inburgeren? Dan krijgt u misschien géén ontheffing.

Actief meedoen aan toets

Tijdens de toets kijkt DUO of u de Nederlandse taal kunt leren. U moet actief meedoen aan de toets. Geeft u tijdens de toets geen antwoorden? Dan krijgt u geen ontheffing.

Aanvragen ontheffing

 1. Vul het formulier Aanvraag ontheffing aantoonbaar geleverde inspanningen (verklaring deelname cursus) in.
 2. Laat de school de Verklaring deelname cursus invullen. Deze verklaring zit bij het formulier.
 3. Stuur het formulier en de verklaring of de bewijzen naar DUO.
Door een moeilijke situatie voldoe ik niet aan alle voorwaarden. Wat kan ik doen?

Hebt u minimaal 600 uur cursus of onderwijs gevolgd? Maar kunt u door een heel moeilijke situatie niet aan alle voorwaarden voldoen? Stuur dan een brief. Leg precies uit wat uw situatie is. De minister kijkt dan of u ontheffing krijgt.

Het adres is:

Ministerie van SZW / Directie S&I
Afdeling Inburgering beschikkingen
Postbus 90801
2509 LV Den Haag

Mijn school bestaat niet meer

Bestaat de school niet meer? Stuur dan zoveel mogelijk bewijzen dat u aan de cursus hebt meegedaan. Bijvoorbeeld een cursuscontract, een bewijs van gevolgde uren of facturen.