Al veel moeite gedaan

Extra tijd

U hebt 3 jaar om in te burgeren. Hebt u al veel moeite gedaan om in te burgeren? En lukt het niet om het examen op tijd te halen? Soms kunt u 2 jaar extra tijd krijgen. U moet voldoen aan deze voorwaarden:

 • U hebt minimaal 300 uur cursus gedaan. U mag uren inburgeringscursus en uren Nederlands als 2e Taal (NT2) bij elkaar optellen.
 • Uw school staat op de lijst van Blik op Werk.
 • U hebt alle examenonderdelen die u nog niet hebt gehaald minimaal 2 keer gedaan. Inburgeringsexamens én NT2-examens tellen mee.
 • Uw inburgeringstermijn is meer dan 2,5 jaar geleden begonnen.

Extra tijd aanvragen

 1. Vul het formulier Aanvraag verlenging inburgeringstermijn in.
 2. Laat de school de 'verklaring deelname cursus' invullen. Deze verklaring zit bij het formulier.
 3. Stuur het formulier met de verklaring naar DUO.
 4. DUO beslist of u extra tijd krijgt.

Geen examen doen

Wat moet u doen als inburgeren echt niet lukt? Soms hoeft u dan helemaal geen examen meer te doen. Dat heet 'ontheffing wegens aantoonbaar geleverde inspanningen'.

Hebt u een inburgeringscursus gedaan? Dan moet u voldoen aan deze 4 voorwaarden:

 • U hebt minimaal 600 uur cursus gedaan. U mag uren inburgeringscursus en uren Nederlands als 2e Taal (NT2) bij elkaar optellen.
 • Uw school staat op de lijst van Blik op Werk.
 • U hebt minimaal 4 keer geprobeerd om de examens te halen. Per examen mag u niet meer dan 2 NT2-examens meetellen.
 • Uw inburgeringstermijn is meer dan 2,5 jaar geleden begonnen.

Hebt u een alfabetiseringscursus gedaan? Dan moet u voldoen aan deze 4 voorwaarden:

 • U hebt minimaal 600 uur cursus gedaan. Hiervan moet minimaal 300 uur alfabetiseringscursus zijn. De rest mag inburgeringscursus zijn, maar alleen als u éérst aan de alfabetiseringscursus begon. En uw school staat op de lijst van Blik op Werk.
 • U moet ontheffing aanvragen met een formulier Aanvraag ontheffing aantoonbaar geleverde inspanningen. Dit formulier moet laten zien dat u genoeg uren cursus hebt gevolgd.
 • U moet een toets maken om te laten zien wat u geleerd hebt. Als het formulier is goedgekeurd, stuurt DUO een factuur voor de toets. De toets kost € 150,-.
 • Uw inburgeringstermijn is meer dan 2,5 jaar geleden begonnen.

Ontheffing aanvragen

 1. Vul het formulier Aanvraag ontheffing aantoonbaar geleverde inspanningen (verklaring deelname cursus) in.
 2. Laat de school de 'verklaring deelname cursus' invullen.
 3. Stuur het formulier en de verklaring naar DUO.
 4. DUO beslist of u ontheffing krijgt.