Al veel moeite gedaan

Extra tijd

U hebt 3 jaar om in te burgeren. Hebt u al veel moeite gedaan om in te burgeren? En lukt het niet om het examen op tijd te halen? Soms kunt u 2 jaar extra tijd krijgen. U moet aan een aantal voorwaarden voldoen. DUO beslist of u extra tijd krijgt.

Voorwaarden

 • U hebt minimaal 300 uur cursus gedaan. U mag uren inburgeringscursus en uren Nederlands als 2e Taal (NT2) bij elkaar optellen.
 • Uw school staat op de lijst van Blik op Werk.
 • U hebt alle examenonderdelen die u nog niet hebt gehaald minimaal 2 keer gedaan. Inburgeringsexamens én NT2-examens tellen mee.
 • Uw inburgeringstermijn is meer dan 2,5 jaar geleden begonnen.

Aanvragen extra tijd

 1. Vul het formulier Aanvraag verlenging inburgeringstermijn in.
 2. Laat de school de Verklaring deelname cursus invullen. Deze verklaring zit bij het formulier.
 3. Stuur het formulier en de verklaring naar DUO.

Geen examen doen (ontheffing)

Wat moet u doen als inburgeren echt niet lukt? Soms hoeft u dan helemaal geen examen meer te doen. Dit heet 'ontheffing wegens aantoonbaar geleverde inspanningen'. U kunt ontheffing aanvragen als u een inburgeringscursus of alfabetiseringscursus hebt gedaan. U moet aan een aantal voorwaarden voldoen. DUO beslist of u ontheffing krijgt.

Voorwaarden als u inburgeringscursus hebt gedaan

 • Uw inburgeringstermijn is meer dan 2,5 jaar geleden begonnen.
 • U hebt minimaal 600 uur cursus gedaan. U mag uren inburgeringscursus en uren Nederlands als 2e Taal (NT2) bij elkaar optellen.
 • Uw school staat op de lijst van Blik op Werk.
 • U hebt minimaal 4 keer geprobeerd om alle examens te halen. Per examen mag u niet meer dan 2 NT2-examens meetellen.

Voorwaarden als u alfabetiseringscursus hebt gedaan:

 • Uw inburgeringstermijn is meer dan 2,5 jaar geleden begonnen.
 • U hebt minimaal 600 uur cursus gedaan. Hiervan moet minimaal 300 uur alfabetiseringscursus zijn. De rest mag inburgeringscursus zijn, maar alleen als u éérst aan de alfabetiseringscursus begon.
 • Uw school staat op de lijst van Blik op Werk.
 • U moet een toets maken om te laten zien wat u geleerd hebt. De toets kost € 150,-. DUO stuurt u een factuur voor de toets. Nadat u betaald hebt, krijgt u van DUO een uitnodiging voor de toets.

Hebt u al examens gehaald voor inburgeren? Dan krijgt u misschien géén ontheffing.

Aanvragen ontheffing

 1. Vul het formulier Aanvraag ontheffing aantoonbaar geleverde inspanningen (verklaring deelname cursus) in.
 2. Laat de school de Verklaring deelname cursus invullen. Deze verklaring zit bij het formulier.
 3. Stuur het formulier en de verklaring naar DUO.