Nederlands diploma of Nederlandse opleiding

Hebt u al een diploma behaald in Nederland? Of een diploma in België of Suriname in het Nederlands? Dan hoeft u misschien helemaal niet in te burgeren. Dat heet een gehele vrijstelling. Of u hoeft niet alle inburgeringsexamens te doen. Dat heet een gedeeltelijke vrijstelling. 

Hebt u een diploma van het GLO (gewoon lager onderwijs) in Suriname behaald, dan kunt u geen vrijstelling krijgen.

Welke diploma's voor gehele vrijstelling

Met een diploma van deze opleidingen kunt u misschien een gehele vrijstelling krijgen:

 • vmbo
 • havo
 • vwo
 • mbo niveau 2 of hoger
 • hbo, als u de opleiding in het Nederlands hebt gedaan
 • wo, als u de opleiding in het Nederlands hebt gedaan

Bent u voor 1 januari 2015 inburgeringsplichtig geworden? Dan kunt u misschien ook een gehele vrijstelling krijgen met een diploma van deze opleidingen:

 • staatsexamen Nt2
 • entreeopleiding

U moet de vrijstelling zelf aanvragen.

Welke diploma’s voor gedeeltelijke vrijstelling

Met een diploma of certificaat van deze opleidingen kunt u misschien een gedeeltelijke vrijstelling krijgen:

 • Staatsexamen Nt2 (als u op of na 1 januari 2015 inburgeringsplichtig bent geworden)
 • Toets Gesproken Nederlands (TGN) bij het Basisexamen inburgering (alleen als u de toets hebt gedaan voor 1 november 2014 en minstens 37 punten hebt behaald)

U moet de vrijstelling zelf aanvragen.

Hebt u een diploma van een entreeopleiding (mbo niveau 1) Dan hoeft u geen examen ONA te doen. Deze vrijstelling hoeft u niet zelf aan te vragen. U krijgt automatisch een brief.

Opleiding in Nederland

Doet u een opleiding in Nederland? Soms hoeft u dan tijdelijk niet in te burgeren. Dit heet een tijdelijke vrijstelling. U moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De opleiding geeft recht op gehele vrijstelling als u het diploma haalt.
 • U bent begonnen met de opleiding voor of op uw 18e verjaardag.

Vrijstelling aanvragen

 1. Vul het formulier Aanvraag vrijstelling in.
 2. Op het formulier staan de voorwaarden. En welke papieren u moet meesturen. Stuur het formulier en de papieren naar DUO.
 3. DUO beslist of u vrijstelling krijgt. En wat voor vrijstelling. U krijgt binnen 8 weken antwoord van DUO.

Meer tijd

Kunt u geen tijdelijke vrijstelling krijgen? U kunt meer tijd krijgen om in te burgeren als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

Hebt u al extra tijd gekregen om in te burgeren over een bepaalde periode? U kunt niet nog een keer extra tijd aanvragen voor dezelfde periode.

Doet u een opleiding in het vo, mbo of vavo? Dan krijgt u vanzelf extra tijd. Doet u een andere opleiding? Stuur dan het formulier Aanvraag verlenging inburgeringstermijn bij reguliere opleiding naar DUO.

 1. Vul het formulier Aanvraag verlenging inburgeringstermijn bij inschrijving reguliere opleiding in.
 2. Vraag om uw bewijs van inschrijving bij de school.
 3. Stuur het formulier met het bewijs van inschrijving naar DUO.
 4. DUO beslist of u extra tijd krijgt. U krijgt binnen 8 weken antwoord van DUO

Hoeveel extra tijd krijgt u?

 • Studeert u nog als uw inburgeringstermijn afloopt? Dan krijgt u iedere keer 6 maanden extra verlenging. U kunt maximaal 2 jaar extra verlenging krijgen.
 • Studeert u niet meer als uw inburgeringstermijn afloopt? Dan kijken wij hoe lang u hebt gestudeerd. Bijvoorbeeld: als u 8 maanden hebt gestudeerd, krijgt u 8 maanden extra tijd. U krijgt nooit meer dan 2 jaar extra tijd.