Nederlands diploma of Nederlandse opleiding

Nederlands diploma

Hebt u al een diploma behaald in Nederland? Of een diploma in België of Suriname in het Nederlands? Dan hoeft u misschien helemaal niet in te burgeren. Dat heet een gehele vrijstelling. Of u hoeft niet alle inburgeringsexamens te doen. Dat heet een gedeeltelijke vrijstelling.

Welke opleidingen

Met een diploma van deze opleidingen kunt u misschien een gehele vrijstelling krijgen:

 • vmbo
 • havo
 • vwo
 • mbo niveau 2 of hoger
 • hbo, als u de opleiding in het Nederlands hebt gedaan
 • wo, als u de opleiding in het Nederlands hebt gedaan

Bent u voor 1 januari 2015 inburgeringsplichtig geworden? Dan kunt u misschien ook een gehele vrijstelling krijgen met een diploma van deze opleidingen:

 • staatsexamen NT2
 • entreeopleiding

Met een diploma of certificaat van deze opleidingen kunt u misschien een gedeeltelijke vrijstelling krijgen:

 • staatsexamen NT2 (als u op of na 1 januari 2015 inburgeringsplichtig bent geworden)
 • toets gesproken Nederlands (TGN) bij het Basisexamen inburgering (alleen als u de toets hebt gedaan voor 1 november 2014 en minstens 37 punten hebt behaald)

Opleiding in Nederland

Doet u een opleiding in Nederland? Soms hoeft u dan tijdelijk niet in te burgeren. Dit heet een tijdelijke vrijstelling. U moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De opleiding geeft recht op gehele vrijstelling als u het diploma haalt.
 • U bent begonnen met de opleiding voor of op uw 18e verjaardag.

Vrijstelling aanvragen

 1. Vul het formulier Aanvraag vrijstelling in.
 2. Op het formulier staan de voorwaarden. En welke papieren u moet meesturen. Stuur het formulier en de papieren naar DUO.
 3. DUO beslist of u vrijstelling krijgt. En wat voor vrijstelling.

Meer tijd

Kunt u geen tijdelijke vrijstelling krijgen? U kunt meer tijd krijgen om in te burgeren als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U doet een opleiding in Nederland, in het Nederlands.
 • De opleiding moet recht geven op gehele vrijstelling als u het diploma haalt.
 • Uw inburgeringstermijn eindigt binnen 6 maanden.

Doet u een opleiding in het vo, mbo of vavo? Dan krijgt u vanzelf extra tijd. Doet u een andere opleiding? Stuur dan het formulier Aanvraag verlenging inburgeringstermijn bij reguliere opleiding naar DUO.

 1. Vul het formulier Aanvraag verlenging inburgeringstermijn bij inschrijving reguliere opleiding in.
 2. Vraag om uw bewijs van inschrijving bij de school.
 3. Stuur het formulier met het bewijs van inschrijving naar DUO.
 4. DUO beslist of u extra tijd krijgt.
Hoeveel extra tijd krijgt u?
 • Studeert u nog als uw inburgeringstermijn afloopt? Dan krijgt u iedere keer 6 maanden extra verlenging. U kunt maximaal 2 jaar extra verlenging krijgen.
 • Studeert u niet meer als uw inburgeringstermijn afloopt? Dan kijken wij hoe lang u hebt gestudeerd. Bijvoorbeeld: als u 8 maanden hebt gestudeerd, krijgt u 8 maanden extra tijd. U krijgt nooit meer dan 2 jaar extra tijd.