Nederlands diploma of Nederlandse opleiding

Nederlands diploma

Hebt u al een diploma behaald in Nederland? Of een diploma in België of Suriname in het Nederlands? Dan hoeft u misschien helemaal niet in te burgeren. Dat heet een gehele vrijstelling. Of u hoeft niet alle inburgeringsexamens te doen. Dat heet een gedeeltelijke vrijstelling.

Welke opleidingen

Met een diploma van deze opleidingen kunt u misschien een gehele vrijstelling krijgen:

 • vmbo
 • havo
 • vwo
 • mbo niveau 2 of hoger
 • hbo, als u de opleiding in het Nederlands hebt gedaan
 • wo, als u de opleiding in het Nederlands hebt gedaan

Bent u voor 1 januari 2015 inburgeringsplichtig geworden? Dan kunt u misschien ook een gehele vrijstelling krijgen met een diploma van deze opleidingen:

 • staatsexamen NT2
 • entreeopleiding

Met een diploma of certificaat van deze opleidingen kunt u misschien een gedeeltelijke vrijstelling krijgen:

 • staatsexamen NT2 (als u op of na 1 januari 2015 inburgeringsplichtig bent geworden)
 • toets gesproken Nederlands (TGN) bij het Basisexamen inburgering (alleen als u de toets hebt gedaan voor 1 november 2014 en minstens 37 punten hebt behaald)

Opleiding in Nederland

Doet u een opleiding in Nederland? Soms hoeft u dan tijdelijk niet in te burgeren. Dit heet een tijdelijke vrijstelling. U moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De opleiding geeft recht op gehele vrijstelling als u het diploma haalt.
 • U bent begonnen met de opleiding voor of op uw 18e verjaardag.

Vrijstelling aanvragen

 1. Vul het formulier Aanvraag vrijstelling in.
 2. Op het formulier staan de voorwaarden. En welke papieren u moet meesturen. Stuur het formulier en de papieren naar DUO.
 3. DUO beslist of u vrijstelling krijgt. En wat voor vrijstelling.

Meer tijd

Kunt u geen tijdelijke vrijstelling krijgen? U kunt meer tijd krijgen om in te burgeren als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U doet een opleiding in Nederland, in het Nederlands.
 • De opleiding moet recht geven op gehele vrijstelling als u het diploma haalt.

Doet u een opleiding in het vo, mbo of vavo? Dan krijgt u vanzelf extra tijd. Doet u een andere opleiding? Stuur dan het formulier Aanvraag verlenging inburgeringstermijn bij reguliere opleiding naar DUO.

Hoeveel extra tijd krijgt u?
 • Studeert u nog als uw inburgeringstermijn afloopt? Dan krijgt u iedere keer 6 maanden extra verlenging.
 • Studeert u niet meer als uw inburgeringstermijn afloopt? Dan kijken wij hoe lang u hebt gestudeerd. Bijvoorbeeld: als u 8 maanden hebt gestudeerd, krijgt u 8 maanden extra tijd. U krijgt nooit meer dan 2 jaar extra tijd.