Kwijtschelding lening

U hoeft uw lening niet altijd terug te betalen. Soms hoeft u niets terug te betalen. En soms hoeft u een deel niet terug te betalen. Dat laatste heet gedeeltelijke kwijtschelding.

Niet terugbetalen

Moet u inburgeren onder de Wet inburgering 2013? En bent u ? Of bent u partner, ouder of kind van een asielstatushouder? Dan hoeft u in 3 situaties niet terug te betalen:

 • U haalt op tijd uw diploma.
 • U krijgt op tijd een .
 • U krijgt op tijd een .

Gedeeltelijke kwijtschelding

U moet uw lening terugbetalen als u niet op tijd aan uw inburgeringsplicht hebt voldaan. Voldoet u binnen 6 maanden alsnog aan uw inburgeringsplicht? Dan hoeft u misschien een deel van uw lening niet terug te betalen. Dat heet een gedeeltelijke kwijtschelding.

Gedeeltelijke kwijtschelding vraagt u niet zelf aan. DUO kent het toe als u aan de voorwaarden voldoet. U krijgt een brief over het terugbetalen van uw lening. In deze brief staat meer informatie over de gedeeltelijke kwijtschelding.

Voorwaarden gedeeltelijke kwijtschelding

 • U moet inburgeren onder de Wet inburgering 2013.
 • U bent of de partner, vader, moeder of kind van een asielstatushouder.
 • U hebt na uw maximaal 2 onderdelen van het inburgeringsexamen nog niet behaald.

En:

Hoogte gedeeltelijke kwijtschelding

In de tabel ziet u hoe DUO de hoogte van de gedeeltelijke kwijtschelding bepaalt.

Berekening gedeeltelijke kwijtschelding
Aantal examens 0-3 maanden te laat 3-6 maanden te laat
1 examen te laat behaald 90% kwijtschelding 60% kwijtschelding
2 examens te laat behaald 70% kwijtschelding 40% kwijtschelding

Bijzondere omstandigheden

Hebt u bijzondere omstandigheden die nog niet bij DUO bekend zijn? En door deze bijzondere omstandigheden:

 • denkt u recht te hebben op een hoger percentage kwijtschelding, of
 • kon u niet aan de voorwaarden voldoen?

Vul dan het aanvraag formulier Aanvraag gedeeltelijke kwijtschelding in. Kijk in de tabel welke bewijsstukken u met het formulier mee moet sturen.

Wat is er gebeurd? Stuur de volgende bewijsstukken mee:
U hebt een kind gekregen. Kopie van de geboorteakte
U zat in een ‘Blijf-van -mijn-lijfhuis’ of een andere opvang. U was daar langer dan 3 maanden. Brieven van de opvang met de periode van verblijf
Uw partner, kind of ouder is overleden. Nederlandse overlijdensakte of een Nederlandse vertaling van een buitenlandse overlijdensakte. De akte moet zijn vertaald door een beëdigd vertaler.
U kon geen examens doen omdat de toetslocaties waren gesloten door de lockdown. Schrijf bij vraag 2.3 op het formulier wat de situatie is.
Er waren meerdere bijzondere omstandigheden. Samen duurde dit langer dan 3 aaneengesloten maanden. (Officiële) documenten met de periode van de omstandigheden.
U kon geen lessen volgen door problemen bij de school. Contract van de school
U was langer dan 3 maanden ziek. Medische machtiging (156Kb, pdf)

Staat uw situatie er niet tussen? Omschrijf dan uw situatie bij vraag 2.3 op het formulier. Stuur bewijstukken mee.

Aanvragen gedeeltelijke kwijtschelding bij bijzondere omstandigheden

 1. Vul het formulier ‘Aanvraag gedeeltelijke kwijtschelding’ in.
 2. Vul de periode van de bijzondere omstandigheden in, omschrijf kort de situatie en stuur bewijsstukken mee.
 3. Stuur het formulier en de eventuele bewijstukken per post naar DUO.
 4. DUO beslist of u een gedeeltelijke kwijtschelding krijgt. U krijgt binnen 12 weken bericht.
verbergen sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee