Hoeveel mag u lenen?

Bent u een asielmigrant (vluchteling)? Dan mag u maximaal € 10.000,- lenen.

Bent u geen asielmigrant (vluchteling)? Dan kijkt DUO naar uw inkomen. DUO beslist daarna hoeveel u mag lenen.

Bereken hoeveel u mag lenen

Met de rekenhulp berekent u zelf hoeveel u kunt lenen.

Inkomen gedaald

We kijken naar uw inkomen van 2 jaar geleden. Is uw inkomen gedaald? Dan kan DUO kijken naar uw nieuwe inkomen. Dan kunt u misschien meer lenen.

  1. Vul het formulier Verzoek ander inkomensjaar in.
  2. Lees achterop het formulier wat u moet meesturen. Dat zijn bewijsstukken.
  3. Stuur het formulier op met de bewijsstukken.
  4. Stuur ook het formulier Aanvraag lening op.
  5. DUO beslist of u meer mag lenen. U krijgt een brief.

Hoelang mag u lenen?

Moet u inburgeren? Dan kunt u geld lenen zolang u moet inburgeren. U moet wel de participatieverklaring op tijd hebben getekend.

Hoeft u niet in te burgeren, maar wilt u het zelf? DUO kijkt dan wanneer u bent ingeschreven bij de gemeente. De lening stopt 3 jaar nadat u bent ingeschreven.