Hoeveel mag u lenen?

Als u een lening aanvraagt, krijgt u een brief. In deze brief staat precies hoeveel u mag lenen.

Asielstatushouder

  • Bent u  en moet u inburgeren onder de Wet inburgering 2013? Dan kunt u maximaal € 10.000,- lenen. 

  • Bent u asielstatushouder en moet u inburgeren onder de Wet inburgering 2021? Dan kunt u niet lenen bij DUO. Uw gemeente betaalt uw cursuskosten en 2 examenpogingen.

Geen asielstatushouder

Bent u geen asielstatushouder, dan is lenen afhankelijk van uw inkomen. DUO beslist dan hoeveel u kunt lenen. Met de rekenhulp berekent u hoeveel u kunt lenen.

Inkomen gedaald

We kijken naar uw inkomen van 2 jaar geleden. Is uw inkomen gedaald? Dan kan DUO kijken naar uw nieuwe inkomen. Dan kunt u misschien meer lenen.

Verandering inkomen doorgeven
  1. Vul het formulier Verzoek ander inkomensjaar in.
  2. Lees achterop het formulier wat u moet meesturen. Dat zijn bewijsstukken.
  3. Stuur het formulier op met de bewijsstukken.
  4. Stuur ook het formulier Aanvraag lening op.
  5. DUO beslist of u meer mag lenen. U krijgt binnen 8 weken bericht.

Hoelang mag u lenen?

Moet u inburgeren onder de wet inburgering 2013? Dan kunt u geld lenen zolang u moet inburgeren. U moet wel de participatieverklaring op tijd hebben ondertekend.

Hoeft u niet in te burgeren, maar wilt u het zelf? DUO kijkt dan wanneer u bent ingeschreven bij de gemeente. De lening stopt 3 jaar nadat u bent ingeschreven.

verbergen sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee