Naar Nieuwsarchief

Rechter stelt vragen over Wi2013

In maart 2023 heeft de Nederlandse rechter vragen gesteld aan het Europese Hof. De Nederlandse rechter vindt sommige dingen in de Wet inburgering 2013 (Wi2013) niet duidelijk. Daarom heeft de Nederlandse rechter gevraagd of de Wi2013 wel voldoet aan de Europese regels. Totdat dit duidelijk is, past DUO het systeem tijdelijk aan.

Alleen voor asielstatushouders onder de Wi2013

De veranderingen zijn alleen voor asielstatushouders die inburgeren onder de Wet inburgering 2013. Moet u inburgeren onder de Wet inburgering 2021? Of bent u een gezinsmigrant of overige migrant? Dan is deze informatie niet voor u.

Vanaf maart 2024

DUO verandert het systeem in maart 2024. Dit is tijdelijk. U merkt in Mijn Inburgering niets van de verandering.

Pauzes voor boetes en leningen

DUO voert pauzes in voor sommige boetes en leningen. Er zijn 2 voorwaarden:

  • U bent asielstatushouder en u burgert in onder de Wi2013.
  • De boete of lening is ontstaan op of na 15 maart 2023.

Wat betekent dit?

  • Hebt u op of na 15 maart 2023 een brief gekregen met een besluit over een boete? De boete blijft bestaan, maar u hoeft deze nog niet te betalen.
  • Hebt u op of na 15 maart 2023 een brief gekregen met een besluit over een lening bij DUO? De lening blijft bestaan maar u hoeft deze nog niet terug te betalen.
  • Hebt u een brief met "vaststelling besluit" boete of lening? En kon u hier op of na 15 maart 2023 nog bezwaar tegen maken? Dan krijgt u meer tijd voor uw bezwaar. Hoeveel tijd u krijgt, vertelt DUO u in een brief.

Brief in maart of april 2024

DUO stuurt u in maart of april 2024 een brief. In de brief staat informatie over uw eigen situatie. In maart 2024 komt er ook een nieuwsbericht op deze website.

Hebt u nu al vragen? DUO begrijpt dat. Maar we kunnen u nu nog niet helpen. Wacht alstublieft tot u de brief in maart of april krijgt. DUO kan u met informatie uit uw eigen brief beter helpen.

verbergen sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee