Naar Nieuwsarchief

Nieuwe Wet inburgering

Vanaf 1 januari 2022 geldt de nieuwe Wet inburgering 2021 voor iedereen die inburgeringsplichtig wordt. Moet u op of na 1 januari 2022 beginnen met inburgeren, dan speelt de gemeente een belangrijke rol bij uw begeleiding.

Doel van de nieuwe wet

Het doel van de nieuwe wet is dat u als inburgeraar zo snel mogelijk kunt meedoen in Nederland. En dat u ook zo snel mogelijk werk vindt.

Wat zijn de belangrijkste veranderingen?

  • De gemeenten gaan inburgeringsplichtige nieuwkomers begeleiden bij hun inburgering.
  • Iedereen krijgt een inburgering op maat. De gemeente maakt met iedere inburgeraar een persoonlijk "Plan Inburgering en Participatie" (PIP). 
  • De gemeente stelt tijdens een ‘brede intake’ de leerroute vast. Ook kan zij adviseren over een passende onderwijsinstelling.
  • Inburgeringsplichtigen leren de Nederlandse taal op een niveau waarmee ze zich goed kunnen redden in Nederland. Zo kunnen zij sneller meedoen aan de Nederlandse samenleving. En hebben zij betere kansen op de Nederlandse arbeidsmarkt. 
  • Een combinatie van Nederlands leren en meedoen aan de Nederlandse samenleving is een belangrijk onderdeel van het nieuwe inburgeringsstelsel. Een stage of (vrijwilligers)werk zijn daar voorbeelden van.

3 leerroutes

Er zijn 3 leerroutes: de B1-route, de onderwijsroute en de zelfredzaamheidsroute (Z-route).

In de B1-route en de onderwijsroute is taalniveau B1 de norm. B1 is een hoger niveau dan bij de oude wet. De inburgeraars leren dus nog beter Nederlands.

Nieuw op inburgeren.nl

Het stappenplan Beginnen met inburgeren is nieuw op inburgeren.nl. De route die u volgt om in te burgeren hangt af van uw situatie. In het stappenplan kunt u alle stappen van uw inburgering bekijken.

verbergen sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee