Naar Nieuwsarchief

Maatregelen coronavirus

De maatregelen tegen het coronavirus hebben gevolgen voor het werk van DUO. Dit geldt ook voor inburgeren.

Update: 2 april 2020

Maatregelen tegen corona

 • DUO gaat sommige dingen anders doen de komende tijd. Dat moet wel, om het coronavirus.
 • U kunt niet meer langskomen bij DUO. Dit geldt tot en met 28 april. Als het nodig is, geldt het langer. Als er iets verandert, leest u het hier.
 • U kunt ons wel gewoon bellen. Net als altijd. Ook betalen we geld voor de cursussen gewoon door.

Inburgeringsexamens

Er zijn geen examens tot en met 28 april. U krijgt bericht van DUO wanneer er weer examens zijn. U krijgt dan ook een nieuwe datum voor uw examen.

Geen inburgeringsexamens
 • Alle examenplaatsen van DUO zijn voorlopig gesloten. De sluiting geldt in ieder geval tot en met dinsdag 28 april.
 • Alle examens tot en met 28 april gaan dus niet door.
 • DUO regelt een nieuw inburgeringsexamen voor u.
 • U hoeft niet te betalen voor het nieuwe inburgeringsexamen.
Geen diploma's ophalen
 • Omdat de examenplaatsen dicht zijn, kunt u geen diploma ophalen.
 • Hebt u een bewijs nodig van uw inburgeringsdiploma? Dan kunt u een bewijs downloaden uit het diplomaregister. Zo'n bewijs heet een uittreksel. Het uittreksel is gratis.
Staatsexamens NT2 in april gaan niet door

Alle examenlocaties van DUO blijven gesloten tot en met 28 april. De staatsexamens NT2 in april gaan daarom niet door. Het gaat om de volgende examens:

 • Programma I: 21, 22, 28 en 29 april
 • Programma II: 7, 8, 14 en 15 april

Hebt u zich aangemeld voor een van deze examens? Dan krijgt u bericht van DUO. We weten nog niet wanneer u de examens kunt inhalen.

De volgende aanmelddatums komen te vervallen:

 • 6 april (voor de examens Programma II op 2, 3, 4 en 5 juni 2020)
 • 14 april (voor de examens Programma I op 9, 10, 16 en 17 juni 2020)

Zodra er meer bekend is, leest u dit op staatsexamensnt2.nl, Facebook en hier op onze site.

Hebt u vragen over de aanmelding? Neem contact op met de afdeling NT2 via nt2@duo.nl of telefoonnummer 050-599 89 33 (kies optie 1).

2 maanden extra om in te burgeren

 • Alle inburgeraars krijgen 2 maanden extra tijd om in te burgeren. 
 • Iedere inburgeraar krijgt hierover binnenkort een brief van DUO.

Klantenservice bellen

Lees eerst de veelgestelde vragen.

U kunt van maandag tot en met vrijdag bellen met onze klantenservice. Het telefoonnummer is 050 599 96 00.

Meer informatie

Ga voor meer informatie over het coronavirus naar rijksoverheid.nl.