Naar Home

Nieuwe Wet inburgering

Vanaf 1 januari 2022 gaat de nieuwe Wet Inburgering in. Het doel van de nieuwe wet is dat inburgeraars zo snel mogelijk meedoen in Nederland. En dat inburgeraars ook zo snel mogelijk werk vinden.

Valt u onder de nieuwe wet?

Als u moet inburgeren, krijgt u een brief van DUO. In de brief staat vanaf welke datum u moet inburgeren. Hebt u de brief niet meer? In Mijn Inburgering Link opent externe pagina kunt u ook zien vanaf wanneer u moet inburgeren.

Moet u beginnen met inburgeren voor 1 januari 2022? Dan verandert er voor u niets. Op de rest van deze site leest u wat u moet doen.

Moet u beginnen met inburgeren op 1 januari 2022 of later? Dan krijgt u eerst een brief dat u moet inburgeren. En pas later een brief vanaf wanneer u moet inburgeren. Inburgeren werkt voor u anders. 

Plan inburgering en participatie

De gemeente gaat u begeleiden bij uw inburgering. De gemeente maakt samen met u een persoonlijk plan: het plan inburgering en participatie (PIP). Dit plan past bij uw eigen mogelijkheden. In het plan staat bijvoorbeeld:

  • welke cursus u gaat doen
  • hoe goed u Nederlands gaat leren (het taalniveau, meestal taalniveau B1)
  • of u examen moet doen, en welk examen.

Voor asielmigranten betaalt de gemeente

Bent u een asielmigrant? Dan bepaalt de gemeente naar welke school u gaat. De gemeente regelt en betaalt de cursus voor u. De gemeente betaalt ook voor elk examen uw eerste 2 pogingen. U kunt geen geld lenen bij DUO.

Bent u geen asielmigrant, maar bijvoorbeeld gezinsmigrant? Dan kunt u zelf een cursus Link opent externe pagina  en een school Link opent externe pagina  kiezen. U moet dan zelf de cursus en het examen betalen. Hiervoor kunt u geld lenen bij DUO. U moet de lening later wel terugbetalen met rente.

Naturalisatie of sterkere verblijfsvergunning

Wilt u inburgeren om Nederlander te worden? Of om een sterkere verblijfsvergunning aan te vragen? Op de site van de IND vindt u de voorwaarden.