Regel het met DUO

Uw inburgering regelen? Regel het op internet door in te loggen of met een formulier. Lees de folders en informatie over naturalisatie en het examenreglement.

Mijn Inburgering

In Mijn Inburgering kunt u veel dingen online regelen. Door in te loggen kunt u:

 • uw persoonlijke gegevens bekijken en veranderen
 • de hoogte van uw lening bekijken
 • bekijken welke examens u moet maken
 • u aanmelden voor een examen
 • uw examenuitslag bekijken
 • het examen Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt maken

Inloggen Mijn Inburgering

Klik op ‘Inloggen Mijn Inburgering’.

Om in te loggen hebt u een wachtwoord van DigiD nodig. Op www.digid.nl staat hoe u een geheim wachtwoord maakt. Dat gaat via een sms op uw eigen mobiele telefoon. Belangrijk: u moet een ‘DigiD met sms-controle’ aanvragen.

Samenvatting examens in verschillende talen

Integration exams in short. In various languages.

Andere talen - other languages

Formulieren

Wilt u een formulier gebruiken? Formulieren moet u zelf printen. DUO stuurt geen formulieren op. Op ieder formulier staat wat u moet doen. Schrijf altijd uw handtekening op een formulier.

Log eerst in op Mijn Inburgering. Veel dingen kunt u daar sneller regelen.

Lenen bij DUO

Aanvraag lening (opent in nieuw venster) (110Kb, pdf)

Machtigen

Machtiging (opent in nieuw venster) (104Kb, pdf)

Aanmelden voor examens

Aanmelding inburgeringsexamen (165Kb, pdf)

Aanmelding Examen Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt Bekijken portfolio (107Kb, pdf)

Resultaatkaarten

Voorblad (opent in nieuw venster) (21Kb, pdf)

1 Beroepenoriëntatie (opent in nieuw venster) (38Kb, pdf)

2 Realistisch beroepsbeeld (opent in nieuw venster) (46Kb, pdf)

3 Je eigenschappen kennen (opent in nieuw venster) (69Kb, pdf)

4 Beroepskansen (opent in nieuw venster) (38Kb, pdf)

5 Beroepscompetenties (opent in nieuw venster) (56Kb, pdf)

6 Netwerk opbouwen (opent in nieuw venster) (32Kb, pdf)

7 Werk vinden (opent in nieuw venster) (43Kb, pdf)

8 Werkcultuur (opent in nieuw venster) (26Kb, pdf)

Geen examen doen

Aanvraag advies aantoonbaar geleverde inspanningen (opent in nieuw venster) (154Kb, pdf)

Aanvraag ontheffing aantoonbaar geleverde inspanningen (opent in nieuw venster) (153Kb, pdf)

Aanvraag ontheffing om medische of psychische redenen (opent in nieuw venster) (102Kb, pdf)

Aanvraag ontheffing van de inburgeringsplicht op grond van aantoonbaar voldoende ingeburgerd (163Kb, pdf)

Aanvraag vrijstelling van de inburgeringsplicht (opent in nieuw venster) (106Kb, pdf)

Niet op tijd klaar

Aanvraag verlenging inburgeringstermijn (opent in nieuw venster) (153Kb, pdf)

Aanvraag verlenging inburgeringstermijn bij alfabetisering (opent in nieuw venster) (146Kb, pdf)

Terugbetalen

Verzoek verlagen maandbedrag schuld 2017 (opent in nieuw venster) (187Kb, pdf)

Wijziging rekeningnummer (opent in nieuw venster) (96Kb, pdf)

Naturalisatie

Aanmelding buitenland centrale examens inburgering voor naturalisatie (156Kb, pdf)

Aanmelding buitenland Examen Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt Bekijken portfolio voor naturalisatie (152Kb, pdf)

Overig

Verzoek ander inkomensjaar aanvraag lening (opent in nieuw venster) (106Kb, pdf)

Folders

Folders over inburgeren. Een folder voor alle inburgeraars én een folder speciaal voor asielmigranten.

Folder Over inburgeren (opent in nieuw venster) (187Kb, pdf)

Folder Inburgeren voor asielmigranten (opent in nieuw venster) (262Kb, pdf)

Naturalisatie

Wilt u Nederlander worden? Dan moet u eerst slagen voor het inburgeringsexamen. Het diploma Staatsexamen NT2 mag ook. Op de site van de IND staat meer over naturalisatie. U kunt de IND ook bellen. Het telefoonnummer is 088 043 04 30.

U gaat naar een andere siteWebsite van de IND

Woont u al in Nederland?

Wilt u Nederlander worden en woont u al in Nederland? Dan moet u in Nederland het inburgeringsexamen of het Staatsexamen NT2 doen. U kunt zich aanmelden met deze formulieren.

Aanmelding inburgeringsexamen (165Kb, pdf)

Aanmelding Examen Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt Bekijken portfolio (107Kb, pdf)

Niet in Nederland?

Als u niet in Nederland woont, kunt u het inburgeringsexamen in Nederland of in het buitenland doen. Wilt u het examen in Nederland doen? Gebruik dan de volgende formulieren.

Aanmelding buitenland centrale examens inburgering voor naturalisatie (156Kb, pdf)

Aanmelding buitenland Examen Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt Bekijken portfolio voor naturalisatie (152Kb, pdf)

Examen doen in het buitenland

Op sommige Nederlandse ambassades of op het consulaat kunt u ook het inburgeringsexamen doen. Wilt u Nederlander worden en het inburgeringsexamen in het buitenland doen?  Belt u dan het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het telefoonnummer is +31 77 465 67 67, maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Advies geleverde inspanningen

Wilt u naturalisatie of een verblijfsvergunning aanvragen bij de IND? En lukt het u niet om uw inburgeringsdiploma te halen? En hebt u voor uw aanvraag een advies nodig? Dan kunt u dit advies over uw inspanningen met een formulier aanvragen bij DUO. DUO heeft hier wel regels voor. Het formulier staat hieronder.

Hebt u een inburgeringscursus gedaan? Dan moet u voldoen aan de volgende 2 voorwaarden:

 • U hebt minimaal 600 uur een inburgeringscursus gedaan. Alleen een school op de site Blik op Werk telt.
 • U hebt 4 keer of vaker geprobeerd om de examens (op taalniveau A2) te halen.

Hebt u een alfabetiseringscursus gedaan? Dan moet u voldoen aan 2 voorwaarden:

 • U hebt minimaal 600 uur een alfabetiseringscursus gedaan. Alleen een school op de site Blik op Werk telt.
  én
 • U moet laten zien of u kunt lezen of schrijven. Dit moet u laten zien door een toets te maken bij DUO. De toets kost € 150,-. DUO beslist of u de toets mag doen. Stuur eerst het formulier op.

Aanvraag advies aantoonbaar geleverde inspanningen (opent in nieuw venster) (154Kb, pdf)

Examenreglement

In het examenreglement staat wat mag bij een examen. En wat niet mag.

Examenreglement (opent in nieuw venster) (112Kb, pdf)

Kinderopvang

Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? En doet u een inburgeringscursus of NT2-cursus op een school die op de website Blik op Werk staat? Dan kunt u misschien geld terugkrijgen van de Belastingdienst. Dit heet kinderopvangtoeslag. Kinderopvangtoeslag moet u aanvragen bij de Belastingdienst.

De Belastingdienst vraagt daarna informatie over uw cursus aan DUO. Vaak krijgt DUO deze informatie van uw school. Als u deze informatie zelf aan DUO wilt doorgeven, kunt u het formulier gebruiken.

U gaat naar een andere siteBelastingdienst

Verzoek registratie van inschrijfgegevens voor de kinderopvangtoeslag (opent in nieuw venster) (154Kb, pdf)

Ketenpartners

Ketenpartners krijgen regelmatig e-zines toegestuurd. Meer informatie vindt u op de site voor ketenpartners. Daar staat informatie over examens, geld en naturalisatie. U vindt er ook de contactgegevens van onze klantenservice.

U gaat naar een andere siteNaar de site voor Ketenpartners