PVT

Moest u beginnen met inburgeren op of na 1 oktober 2017? En staat u ingeschreven bij de gemeente? Dan moet u leren wat belangrijk is in Nederland. En u moet uw handtekening zetten op de participatieverklaring. Samen heet dit het participatieverklaringstraject (PVT). Het PVT hoort bij uw inburgering.

Brief van gemeente

De gemeente stuurt u een brief. Daarin staat dat u moet leren wat belangrijk is in Nederland. Bijvoorbeeld:

  • Iedereen in Nederland is gelijk.
  • Iedereen mag zijn eigen partner kiezen.
  • Iedereen mag zelf kiezen wat hij gelooft.
  • Iedereen mag naar school.
  • Iedereen mag zeggen wat hij vindt. Maar je mag een ander niet discrimineren.
  • We zorgen voor onszelf. Maar ook voor elkaar. De overheid helpt mensen die dat nodig hebben.

Geen brief gekregen? Neem dan contact op met de gemeente waar u staat ingeschreven.

Participatieverklaring tekenen

In de brief staat ook hoe u kunt leren wat belangrijk is in Nederland. Als u genoeg hebt geleerd, zet u uw handtekening op een papier. Dat papier noemen we de participatieverklaring. U verklaart dan dat u actief wilt meedoen in de Nederlandse samenleving. En dat u respect hebt voor wat belangrijk is in Nederland.

Gemeente registreert participatieverklaring

De gemeente registreert dat u de participatieverklaring hebt getekend. De gemeente geeft dit ook door aan DUO. Na ongeveer 3 weken kunt u in Mijn Inburgering zien dat u de verklaring hebt getekend.

Hoelang mag u erover doen?

Moest u voor 1 januari 2022 beginnen met inburgeren? Dan hebt u 1 jaar de tijd voor het PVT. Begon u op of na 1 januari 2022, dan hebt u 3 jaar de tijd.

Begonnen met inburgeren op 1 januari 2022 of later 

U hebt 3 jaar de tijd om de participatieverklaring te ondertekenen.

Begonnen met inburgeren voor 1 januari 2022

  • U hebt 1 jaar om te leren wat belangrijk is in Nederland. En om uw handtekening op de participatieverklaring te zetten. Dat jaar begint wanneer u wordt ingeschreven bij de gemeente.
  • Hebt u binnen 1 jaar geen handtekening gezet op de participatieverklaring? Als dit uw eigen schuld is, geeft de gemeente dit door aan DUO. U krijgt dan een boete van DUO van € 340,-. U kunt dan ook geen geld meer lenen bij DUO.
  • Bent u te laat maar is dit niet uw eigen schuld? Of heeft u meer tijd nodig? Neem dan contact op met uw gemeente. Uw gemeente geeft aan DUO door waarom u te laat bent. Dan krijgt u extra tijd.
Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee