Participatieverklaring

Moest u beginnen met inburgeren op of na 1 oktober 2017? En staat u ingeschreven bij de gemeente? Dan moet u uw handtekening zetten op de participatieverklaring. Dit is deel van uw inburgering.

Wat moet u doen?

De gemeente stuurt u een brief. Daarin staat dat u moet leren wat belangrijk is in Nederland. Bijvoorbeeld:

  • Iedereen in Nederland is gelijk.
  • Iedereen mag zijn eigen partner kiezen.
  • Iedereen mag zelf kiezen wat hij gelooft.
  • Iedereen mag naar school.
  • Iedereen mag zeggen wat hij vindt. Maar je mag een ander niet discrimineren.
  • We zorgen voor onszelf. Maar ook voor elkaar. De overheid helpt mensen die dat nodig hebben.

Participatieverklaring tekenen

In de brief staat ook hoe u moet leren wat belangrijk is in Nederland. Als u genoeg heeft geleerd, zet u uw handtekening op een papier. Dat papier noemen we de participatieverklaring. U verklaart dan dat u actief wilt meedoen in de Nederlandse samenleving. En dat u respect hebt voor wat belangrijk is in Nederland.

Gemeente registreert participatieverklaring

De gemeente registreert dat u de participatieverklaring hebt getekend. De gemeente geeft dit ook door aan DUO. Na ongeveer 3 weken kunt u in Mijn Inburgering zien dat u de verklaring hebt getekend.

1 jaar tijd

U hebt 1 jaar om te leren wat belangrijk is in Nederland. En om uw handtekening op de participatieverklaring te zetten. Dat jaar begint wanneer u wordt ingeschreven bij de gemeente. Hebt u binnen 1 jaar geen handtekening gezet op de participatieverklaring? Dan krijgt u een boete van DUO van € 340,-. U kunt dan ook geen geld meer lenen bij DUO.

Wie niet?

Kinderen onder de 18 jaar hoeven niet mee te doen. En ook geen handtekening te zetten. Ouderen die al pensioen (aow) krijgen, ook niet.