Inhoud examens

Deze pagina gaat over het inburgeringsexamen. Informatie over het Staatsexamen vindt u op staatsexamensnt2.nl Link opent externe pagina .

Op het inburgeringsexamen kijkt DUO of u genoeg weet over Nederland. En of uw Nederlands goed genoeg is.

Participatieverklaring

Alles voor de participatieverklaring doet u bij de gemeente. U leert wat in Nederland belangrijk is. U hoort van de gemeente wat u moet doen. Voor de participatieverklaring doet u geen examen bij DUO.

Spreken

Het examen Spreken doet u op de computer. U moet Nederlands spreken en verstaan. U bekijkt filmpjes en u beantwoordt vragen. Het examen duurt 35 minuten.

Downloads
Beschrijving

Er zijn een aantal examens die u via de computer doet. Dit zijn de examens Kennis Nederlandse maatschappij, Leesvaardigheid, Luistervaardigheid en Spreekvaardigheid.

Op de dag van het examen moet u 45 minuten voor het begin aanwezig zijn. Bij de balie moet u zich legitimeren. Vergeet dus niet een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. Een geldig legitimatiebewijs is bijvoorbeeld een Nederlands rijbewijs.

U doet samen met anderen examen. Iedereen wacht in een wachtruimte tot het examen begint. Voor het examen begint, moet u uw spullen in een kluisje doen.

Als het tijd is voor uw examen roept de examenleider u op.

Goedemorgen, dames en heren. Examenkandidaten kunnen zich nu melden bij mijn collega. Wilt u zo vriendelijk zijn om de uitnodigingsbrief en legitimatie aan haar te laten zien.

De examenleider bekijkt nog 1 keer uw legitimatiebewijs.

In de examenruimte heeft iedereen een eigen plaats. Zit u op uw eigen plaats dan vertelt de examenleider hoe het examen gaat.

Goedemorgen, dames en heren. Dit examen duurt 60 minuten. Eerst krijgt u een uitleg en na die uitleg krijgt u 2 oefenvragen.

De examens Kennis van de Nederlandse Maatschappij, Leesvaardigheid, Luistervaardigheid en Spreekvaardigheid doet u met de computer. De examenleider vertelt u wat u moet doen.

Mo leest informatie over aangifte doen van een geboorte. Lees de tekst.

Waar zou dat zijn? A. Bij de politie. In het ziekenhuis B. Of C in het gemeentehuis?

C

Eén minuut en 15 minuten voor het einde van het examen krijgt u een waarschuwing. U moet zelf de tijd goed in de gaten houden.

Zijn er nog vragen? Ja. Als je twijfelt over een vraag dan kan je terug met de muis naar de vraag toe klikt op de muis en kunt u de vraag nog eens keer inzien.

De examenleider zegt wanneer het examen begint.

Wilt u de hoofdtelefoon opzetten. Dan komen we zo naar u toe. Heel veel succes.

U pakt de muis en kiest met de cursor een antwoord.

Hebt u een vraag op het examen? Steek dan uw hand op. De examenleider komt naar u toe. Stel de vraag. De examenleider geeft u daarna antwoord. Op deze manier stoort u het examen zo min mogelijk.

Bent u klaar met het examen? Steek dan uw hand op. U blijft zitten tot de examenleider bij u komt en zegt dat u mag gaan. Verlaat dan rustig de examenruimte.

De uitslag van het examen krijgt u met de post. Bent u geslaagd voor het examen? Dan hebt u dit deel van uw inburgeringsexamen gehaald.

Luisteren

Het examen Luisteren doet u op de computer. U krijgt vragen over filmpjes en u luistert naar teksten. Het examen duurt 45 minuten.

Lezen

Het examen Lezen doet u op de computer. U moet teksten lezen. U moet ook vragen beantwoorden. Het examen duurt 65 minuten.

Schrijven

Het examen Schrijven maakt u met pen en papier. U krijgt 4 schrijfopdrachten. U schrijft bijvoorbeeld een korte brief. Of u vult een formulier in. Het examen duurt 40 minuten.

Downloads
Beschrijving

Het is de dag van het examen Schrijfvaardigheid.

Het examen Schrijfvaardigheid doet u op papier.

U moet 45 minuten voor het examen aanwezig zijn.

Bij de balie moet u zich legitimeren. Vergeet dus niet een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

U doet examen met anderen. Iedereen wacht in een wachtruimte tot het examen begint.

Voor het examen begint moet u uw spullen in een kluisje doen. Als het tijd is voor uw examen roept de examenleider u op.

Goedemiddag. De kandidaten voor het examen Schrijfvaardigheid mogen de zaal binnenkomen. Graag uw legitimatie en uw brief klaar houden. Komt u maar.

De examenleider bekijk nog een keer uw legitimatiebewijs.

In de examenruimte heeft iedereen een eigen plaats. Op uw plaats krijgt u een pen.

De examenleider deelt de boekjes met schrijfopdrachten uit. Hierna kunt u beginnen met het examen. Lees de opdrachten in het boekje goed. De antwoorden schrijft u in het boekje.

Hebt u een vraag op het examen? Steek dan uw hand op. De examenleider komt naar u toe. Stel de vraag. De examen leider geeft u antwoord. Op deze manier stoort u het examen zo min mogelijk.

Bent u klaar met het examen? Dan moet u tot het einde van het examen blijven zitten.

Goed dames en heren, u moet nu stoppen met examen. Leg de pen neer, doe uw boekje dicht. Dan komt mijn collega alles op halen. Dit is het einde van het examen we hebben alle boekjes terug. Dan mag u rustig naar buiten toe gaan. Nog een fijne dag verder.

De uitslag van het examen krijgt u met de post. Bent u geslaagd voor het examen? Dan hebt u dit deel van uw inburgeringsexamen behaald.

Kennis van de Nederlandse Maatschappij

Het examen Kennis van de Nederlandse Maatschappij doet u op de computer. U bekijkt filmpjes. Bijvoorbeeld over boodschappen doen of naar de dokter gaan. Na elk filmpje moet u vragen beantwoorden. Het examen duurt 45 minuten.

Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt

Het examen Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt gaat over werken en werk zoeken. U doet dit examen alleen als u moest beginnen met inburgeren vóór 1 januari 2022.

Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP)

Moest u beginnen met inburgeren op 1 januari 2022 of later? In uw staat of u de MAP moet doen. U doet de MAP bij uw gemeente. Het gaat over werken en werk zoeken in Nederland en bestaat uit 2 delen:

  • een training doen met opdrachten 
  • werken in de praktijk
Lees meer over MAP op de site van NT2 Link opent externe pagina .