Examen ONA

Het examen Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt gaat over werken en werk zoeken.
Het examen bestaat uit 2 delen:

  • opdrachten maken (portfolio)
  • 64 uur ONA-cursus óf een eindgesprek

Opdrachten maken

U moet opdrachten doen. Daarvoor gebruikt u resultaatkaarten. Soms moet u ook een 'bewijs' laten zien. De 8 resultaatkaarten en de bewijzen zijn samen het portfolio. In de toelichting staat hoe u de resultaatkaarten moet invullen.

Resultaatkaarten opsturen

  1. Log in op Mijn Inburgering.
  2. Kies ‘Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt’.
  3. Verstuur de resultaatkaarten en de bewijzen.
  4. Kies hoe u betaalt. Het examen ONA kost € 40,-. U kunt betalen via iDeal of met uw lening.
  5. Kies hoe u verder wilt. U gaat 64 uur naar een ONA-cursus óf u kiest voor een eindgesprek.
Inloggen lukt niet

Lukt inloggen in Mijn Inburgering niet? Download dan hier de resultaatkaarten en het aanmeldformulier. Stuur ze per post naar DUO.

U krijgt de uitslag van het portfolio per brief. Als uw portfolio goed is, zit hier een formulier bij. Met dit formulier meldt u zich aan voor het eindgesprek. Als u uw portfolio per post verstuurt, kunt u geen examen doen met de 64 uur ONA-cursus.

Hoe het verdergaat

Als u betaald hebt, krijgt u de uitslag van uw portfolio per e-mail. Keurt DUO uw portfolio goed, dan moet u het 2e deel van het examen halen. Dit is 64 uur ONA-cursus óf het eindgesprek.

64 uur ONA-cursus

Doet u 64 uur ONA-cursus, dan hoeft het eindgesprek niet. U moet de cursus doen bij een school met het Blik op Werk-keurmerk . Vraag aan de school of zij de ONA-cursus geven. De school weet ook hoeveel geld de cursus kost.

Bent u klaar met de cursus? De school geeft digitaal aan DUO door hoeveel uren ONA cursus u gevolgd hebt. Lukt dit niet, dan kunt u hiervoor onderstaand formulier gebruiken

Eindgesprek

De wachttijd voor het eindgesprek is 6 weken. Het eindgesprek is met 2 mensen van DUO. U krijgt vragen over uw resultaatkaarten. Het duurt ongeveer 40 minuten. U krijgt de uitslag in Mijn Inburgering.

Slaagt u voor het eindgesprek? Dan bent u geslaagd voor het ONA-examen. Slaagt u niet? Dan moet u uw portfolio opnieuw opsturen. U moet het examen opnieuw betalen. U moet ook een nieuw eindgesprek doen. U kunt DUO vragen waarom u niet geslaagd bent. Stuur dan een e-mail naar DUO.