Aanmelden

  • Meld u aan voor het inburgeringsexamen in Mijn Inburgering.
  • Soms kan de school u ook aanmelden. Vraag dit bij uw school.
  • Meld u minimaal 6 weken van tevoren aan voor het examen. Vooral als uw inburgeringstermijn bijna is afgelopen. Soms duurt het lang voordat u examen kunt doen.

Aanmelden in Mijn Inburgering

  1. Log in op Mijn Inburgering om u aan te melden voor de examens.
  2. In Mijn Inburgering kiest u de datum van het examen en de plaats van het examen.

U kunt in Mijn Inburgering zien waar u examen kunt doen. U kunt ook de examendatum wijzigen. Of de plaats. U kunt in Mijn Inburgering het examen ook afzeggen.

Inloggen lukt niet

Kunt u niet inloggen op Mijn Inburgering? En kan de school u ook niet aanmelden voor het examen? Gebruik dan een formulier.

Aanmelden met een formulier
  1. Wilt u examen doen in Spreken, Schrijven, Luisteren, Lezen of Kennis van de Nederlandse maatschappij? Vul het formulier Aanmelding inburgeringsexamen in. Stuur het formulier op.
  2. Wilt u examen Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt doen? Stuur het formulier Aanmelding Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt op. Stuur uw portfolio ook mee.
  3. Hebt u betaald? Dan krijgt u een brief. Daarin staat de datum van uw examen.

Wanneer is het examen?

Meldt u aan via Mijn Inburgering? Dan ziet u de datum van het examen op Mijn Inburgering. U krijgt 1 week voor het examen ook een brief van DUO. Daarin staan de plaats, de datum en de tijd van het examen. Als school u aanmeldt voor een examen, dan krijgt u 2 weken voor het examen deze brief. De school kan u ook vertellen wanneer het examen is. Als u aanmeldt met een formulier, dan krijgt u de brief binnen 3 weken nadat u het examen hebt betaald.

Naturaliseren vanuit het buitenland

Examen doen in het buitenland

U wilt Nederlander worden, maar woont in het buitenland. U kunt uw naturalisatieverzoek indienen op een Nederlandse ambassade of consulaat-generaal. Voordat u kunt naturaliseren, moet u het inburgeringsexamen voor naturalisatie in het buitenland doen. De inburgeringsexamens kunt u op de ambassade of het consulaat-generaal maken. Kijk voor meer informatie over de examens en om u aan te melden, op de pagina Naturalisatie.

Examen doen in Nederland

U wilt Nederlander worden, maar woont in het buitenland. Dan mag u ook de inburgeringsexamens in Nederland maken. U moet dan ook het examen 'Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt' (ONA) maken. Kijkt u voor meer informatie over de examens en om u aan te melden, op de pagina Naturalisatie.

Examen afzeggen

Wilt u het examen afzeggen? Dit kunt u regelen in Mijn Inburgering. Doe dit uiterlijk 2 weken voor het examen. Dan krijgt u uw geld nog terug.

Regels voor het examen

In het examenreglement staat wat mag bij een examen. En wat niet mag.