Aanmelden

  • Meld u aan voor het inburgeringsexamen in Mijn Inburgering.
  • Soms kan de school u ook aanmelden. Vraag dit bij uw school.
  • Meld u minimaal 6 weken van tevoren aan voor het examen. Vooral als uw inburgeringstermijn bijna is afgelopen. Soms duurt het lang voordat u examen kunt doen.

Aanmelden in Mijn Inburgering

  1. Log in op Mijn Inburgering om u aan te melden voor de examens.
  2. In Mijn Inburgering kiest u de datum van het examen en de plaats van het examen.

U kunt in Mijn Inburgering zien waar u examen kunt doen. U kunt ook de examendatum wijzigen. Of de plaats. U kunt in Mijn Inburgering het examen ook afzeggen.

Inloggen lukt niet

Kunt u niet inloggen op Mijn Inburgering? En kan de school u ook niet aanmelden voor het examen? Gebruik dan een formulier.

Aanmelden met een formulier
  1. Wilt u examen doen in Spreken, Schrijven, Luisteren, Lezen of Kennis van de Nederlandse maatschappij? Vul het formulier Aanmelding inburgeringsexamen in. Stuur het formulier op.
  2. Wilt u examen Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt doen? Stuur het formulier Aanmelding Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt op. Stuur uw portfolio ook mee.
  3. Hebt u betaald? Dan krijgt u een brief. Daarin staat de datum van uw examen.

Wanneer is het examen?

Meldt u aan via Mijn Inburgering? Dan ziet u de datum van het examen op Mijn Inburgering. U krijgt 1 week voor het examen ook een brief van DUO. Daarin staan de plaats, de datum en de tijd van het examen. Als school u aanmeldt voor een examen, dan krijgt u 2 weken voor het examen deze brief. De school kan u ook vertellen wanneer het examen is. Als u aanmeldt met een formulier, dan krijgt u de brief binnen 3 weken nadat u het examen hebt betaald.

U woont in het buitenland

Examen doen in Nederland
Examen doen in het buitenland

Inburgeringsexamen doen kan ook in het buitenland. Op Nederlandse ambassades of consulaten. Kijk voor meer informatie op de site van de IND.

Examen afzeggen

Wilt u het examen afzeggen? Dit kunt u regelen in Mijn Inburgering. Doe dit uiterlijk 2 weken voor het examen. Dan krijgt u uw geld nog terug.

Regels voor het examen

In het examenreglement staat wat mag bij een examen. En wat niet mag.