• Download

 • Beschrijving

  Examen doen

  Deze film gaat over het inburgeringsexamen. Hebt u een inburgeringscursus gedaan of wilt u naturaliseren? Dan meldt u zich aan voor het inburgeringsexamen.

  In deze film ziet u welke examens er zijn. Ook ziet u hoe zo’n examen gaat. Wat is het inburgeringsexamen?

  Het inburgeringsexamen bestaat uit een aantal examens.

  De examens zijn:

  • Kennis van de Nederlandse Maatschappij
  • Spreekvaardigheid
  • Leesvaardigheid
  • Luistervaardigheid
  • Schrijfvaardigheid
  • Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt

  Kennis van de Nederlandse Maatschappij: U krijgt vragen over Nederland. Bijvoorbeeld over werk zoeken of een huis huren of over scholen in Nederland.

  Spreekvaardigheid, Leesvaardigheid en Luistervaardigheid: U doet de examens Spreekvaardigheid, Leesvaardigheid en Luistervaardigheid met de computer. U laat zien dat u de Nederlandse taal kunt spreken, lezen en verstaan.

  Schrijfvaardigheid: U doet dit examen op papier. U laat zien dat u in de Nederlandse taal kunt schrijven.

  Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt: Hoort u na 1 januari 2015 dat u moet inburgeren? Dan moet u ook het examen Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt doen. U vult resultaatkaarten in en verzamelt bewijzen over werken in Nederland. Na het invullen van de resultaatkaarten vraagt u een gesprek aan bij DUO.

  Slaagt u voor alle examens, dan krijgt u het inburgeringsdiploma.

Examen doen

Op het inburgeringsexamen bekijkt DUO of u genoeg weet over Nederland. En of uw Nederlands goed genoeg is. Als u slaagt, krijgt u het inburgeringsdiploma.
U kunt de examens het beste oefenen in Google Chrome of in Firefox. Het examen Spreken (Spreekvaardigheid) kunt u alleen oefenen in Firefox.

Participatieverklaring

Participatieverklaring

De participatieverklaring haalt u bij de gemeente. U leert wat in Nederland belangrijk is: vrijheid, gelijk zijn aan andere mensen, elkaar helpen en de democratie. U hoort van de gemeente wat u moet doen. U hoeft voor de participatieverklaring geen examen bij DUO te doen.

Schrijven

Examen Schrijfvaardigheid
 • Download

 • Beschrijving

  Examen Schrijfvaardigheid

  Het examen Schrijfvaardigheid doet u op papier. U moet een half uur voor het examen aanwezig zijn. Bij de balie moet u zich legitimeren. Vergeet dus niet een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. U doet examen met anderen. Iedereen wacht in een wachtruimte tot het examen begint. Voor het examen begint, moet u uw spullen in een kluisje doen.

  Als het tijd is voor uw examen, roept de examenleider u op. De examenleider bekijkt nog een keer uw legitimatiebewijs. In de examenruimte heeft iedereen een eigen plaats. Op uw plaats krijgt u een pen en kladpapier. De examenleider deelt de boekjes met schrijfopdrachten uit. Hierna kunt u beginnen met het examen. Lees de opdrachten in het boekje goed. De antwoorden schrijft u in het boekje. Hebt u een vraag op het examen? Steek dan uw hand op. De examenleider komt naar u toe. Stel de vraag. De examenleider geeft u antwoord. Op deze manier stoort u het examen zo min mogelijk.

  Bent u klaar met het examen? Steek dan ook uw hand op. Blijf zitten tot de examenleider bij u komt. De examenleider haalt uw boekje op en zegt dat u mag gaan. Verlaat dan rustig de zaal.

  De uitslag van het examen krijgt u met de post. Bent u geslaagd voor het examen? Dan hebt u dit deel van uw inburgeringsexamen gehaald.

Het examen Schrijven (Schrijfvaardigheid) is een examen met pen en papier. U moet bijvoorbeeld korte brieven schrijven en een formulier invullen. Het examen duurt 35 minuten.

Hier staan 4 examens om te oefenen:

Oefenexamen schrijven 1 (opent in nieuw venster) (113Kb, pdf)

Oefenexamen schrijven 2 (opent in nieuw venster) (82Kb, pdf)

Oefenexamen schrijven 3 (opent in nieuw venster) (195Kb, pdf)

Oefenexamen schrijven 4 (opent in nieuw venster) (133Kb, pdf)

Spreken

Examen Spreekvaardigheid
 • Download

 • Description

  Speaking Skills Exam

  There are a few exams that are taken on the computer. These are the exams

  • Kennis Nederlandse Maatschappij (Knowledge of Dutch Society)
  • Reading Skills
  • Listening Skills
  • Speaking Skills

  On the day of the exam, you must arrive 30 minutes before the exam starts. You must prove your identity at the reception desk. Do not forget to bring a valid proof of identity. An example of a valid proof of identity is a Dutch driving licence.

  You will take your exam together with others. Everyone waits in a waiting room until the exam starts. Before the exam starts, you have to put your belongings in a locker. When it is time for your exam, the exam leader will call you. The exam leader will check your proof of identity again. Everyone has their own seat in the exam room.

  Are you sitting in your own seat? The exam leader will now tell you how to take the exam. First, you get an explanation. Afterwards, you get two practice questions.

  If you have a question about the exam, then raise your hand. The exam leader will come to you. Ask the question. The exam leader will answer your question. This way, you will keep disturbances to a minimum.

  If you have finished your exam, then raise your hand. Stay seated until the exam leader comes to you and tells you that you may leave. Please leave the exam room quietly.

  The exam results will be sent to you by post. If you passed the exam, it means that you have passed this part of the integration exam.

Het examen Spreken (Spreekvaardigheid) doet u op de computer. Op het examen moet u Nederlands spreken en verstaan. U moet filmpjes bekijken en vragen beantwoorden. Het examen duurt 35 minuten.

U kunt de oefenexamens Spreken alleen maken in de browser Firefox. Per vraag moet u Firefox toestemming geven om uw microfoon te gebruiken.

Hier staan 4 examens om te oefenen:

Oefenexamen Spreken 1

Oefenexamen Spreken 2

Oefenexamen Spreken 3

Oefenexamen Spreken 4

Luisteren

Examen Luistervaardigheid
 • Download

 • Description

  Listening Exam

  There are a few exams that you take on the computer. These exams are:

  • Knowledge of Dutch Society 
  • Reading Skills 
  • Listening Skills
  • Speaking Skills

  On the day of the exam, you must arrive 30 minutes before the exam starts. You must confirm your identity at the reception desk. Remember to bring a valid form of identification. An example of a valid form of identification is a Dutch driving license. You will take your exam together with others. Everyone waits in a waiting room until the exam starts. Before the exam starts, you will have to place your belongings in a locker. When it is time for your exam, the exam leader will call you. The exam leader will check your ID again.

  Everyone has their own seat in the exam room. Are you sitting in your own seat? The exam leader will now tell you how to take the exam. First, you are given an explanation. You are then given two practice questions. If you have a question about the exam, raise your hand. The exam leader will come to you. Ask the question. The exam leader will answer your question. This ensures you will distract others the minimum possible.

  If you have finished your exam, raise your hand. Stay seated until the exam leader comes to you and tells you that you may leave. Please leave the exam room quietly. The exam results will be sent to you by post. If you passed the exam, it means that you have passed this part of the integration exam.

Het examen Luisteren (Luistervaardigheid) doet u op de computer. U krijgt vragen over filmpjes en luistert naar de teksten. Bijvoorbeeld over naar de dokter gaan of over naar school gaan. Het examen duurt 45 minuten.

Hier staan 5 examens om te oefenen:

Oefenexamen Luisteren 1

Oefenexamen Luisteren 2

Oefenexamen Luisteren 3

Oefenexamen Luisteren 4

Oefenexamen Luisteren 5

Lezen

Examen Leesvaardigheid
 • Download

 • Description

  Reading Skills Exam

  There are a few exams that are taken on the computer. These are the exams

  • Kennis Nederlandse Maatschappij (Knowledge of Dutch Society) 
  • Reading Skills
  • Listening Skills
  • Speaking Skills

  On the day of the exam, you must arrive 30 minutes before the exam starts. You must prove your identity at the reception desk. Do not forget to bring a valid proof of identity. An example of a valid proof of identity is a Dutch driving licence.

  You will take your exam together with others. Everyone waits in a waiting room until the exam starts. Before the exam starts, you have to put your belongings in a locker. When it is time for your exam, the exam leader will call you. The exam leader will check your proof of identity again. Everyone has their own seat in the exam room.

  Are you sitting in your own seat? The exam leader will now tell you how to take the exam. First, you get an explanation. Afterwards, you get two practice questions.

  If you have a question about the exam, then raise your hand. The exam leader will come to you. Ask the question. The exam leader will answer your question. This way, you will keep disturbances to a minimum.

  If you have finished your exam, then raise your hand. Stay seated until the exam leader comes to you and tells you that you may leave. Please leave the exam room quietly.

  The exam results will be sent to you by post. If you passed the exam, it means that you have passed this part of the integration exam.

Het examen Lezen (Leesvaardigheid) doet u op de computer. U moet teksten lezen. U moet ook vragen beantwoorden. Het examen duurt 65 minuten.

Hier staan 5 examens om te oefenen:

Oefenexamen Lezen 1

Oefenexamen Lezen 2

Oefenexamen Lezen 3

Oefenexamen Lezen 4

Oefenexamen Lezen 5

Kennis Nederlandse Maatschappij

 • Download

 • Description

  Knowledge of Dutch Society Exam

  There are a few exams that are taken on the computer. These are the exams

  • Kennis Nederlandse Maatschappij (Knowledge of Dutch Society)
  • Reading Skills
  • Listening Skills 
  • Speaking Skills

  On the day of the exam, you must arrive 30 minutes before the exam starts. You must prove your identity at the reception desk. Do not forget to bring a valid proof of identity. An example of a valid proof of identity is a Dutch driving licence.

  You will take your exam together with others. Everyone waits in a waiting room until the exam starts. Before the exam starts, you have to put your belongings in a locker. When it is time for your exam, the exam leader will call you. The exam leader will check your proof of identity again. Everyone has their own seat in the exam room.

  Are you sitting in your own seat? The exam leader will now tell you how to take the exam. First, you get an explanation. Afterwards, you get two practice questions.

  If you have a question about the exam, then raise your hand. The exam leader will come to you. Ask the question. The exam leader will answer your question. This way, you will keep disturbances to a minimum.

  If you have finished your exam, then raise your hand. Stay seated until the exam leader comes to you and tells you that you may leave. Please leave the exam room quietly.

  The exam results will be sent to you by post. If you passed the exam, it means that you have passed this part of the integration exam.

Het examen Kennis Nederlandse Maatschappij doet u op de computer. Met de oefenexamens kunt u oefenen met de vragen. Bij het echte examen kijkt u naar korte filmpjes op de computer. In de filmpjes ziet u Nederlandse situaties. Bijvoorbeeld over boodschappen doen of naar de dokter gaan. Na elk filmpje moet u een paar vragen beantwoorden. Het examen duurt 45 minuten.

Hier staan 3 examens om te oefenen:

Oefenexamen Kennis Nederlandse Maatschappij 1

Oefenexamen Kennis Nederlandse Maatschappij 2

Oefenexamen Kennis Nederlandse Maatschappij 3

Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt

 • Download

 • Description

  Orientation on the Dutch Labor Market Exam

  Do you have to integrate by or after 1 January 2015? In this case, you must also take an exam about working in the Netherlands. This exam is called Orientation on the Dutch Labor Market. This exam has two parts. You complete the result cards and have an appointment with DUO.

  A result card is a form that is used for filling in questions and assignments. There are 8 different paper result cards. They can be found on the website. You have to fill in the result cards yourself. Some result cards also ask you to gather evidence, for example, searching for vacancies.

  If you have completed your result cards, you can send them to DUO together with the cover page and registration form. DUO will assess the cards. If the result cards are approved by DUO, you have to attend an appointment at DUO. During this appointment, we will talk about the result cards. If this talk goes well, you have passed this part of the integration exam.

Het examen Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt gaat over werken en werk zoeken. U moet thuis of op school opdrachten doen. Daarvoor moet u kaarten gebruiken. Deze kaarten heten resultaatkaarten. U moet de resultaatkaarten online invullen, via Mijn Inburgering. DUO kan niet helpen bij het invullen. Hulp nodig? Lees de toelichting of vraag hulp aan vrienden of familie. Ook kunt u hulp vragen bij uw instelling of school. Soms moet u ook een extra brief meesturen. Dit noemen we een bijlage.

Toelichting (opent in nieuw venster) (226Kb, pdf)

Wat moet u doen?

U moet uw resultaatkaarten naar DUO sturen. Dit doet u in Mijn Inburgering. Om in te loggen hebt u een wachtwoord van DigiD nodig. Op digid.nl staat hoe u een geheim wachtwoord maakt. Dat gaat via een sms op uw eigen mobiele telefoon. Belangrijk: u moet een ‘DigiD met sms-controle’ aanvragen.

Als u uw DigiD hebt, moet u deze dingen doen:

 • Log in op Mijn Inburgering.
 • Kies in het menu voor Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt.
 • Vul de resultaatkaarten in en voeg de bijlagen toe.
 • Verzend alle resultaatkaarten en bijlagen. Dit noemen we het ‘portfolio’.
 • U krijgt een betaalverzoek in Mijn Inburgering. Betaal het examengeld via iDeal.

Hoe het verdergaat

Als de betaling is gelukt, gaat DUO uw resultaatkaarten nakijken. Na het nakijken krijgt u een e-mail.

 • Uw portfolio is afgekeurd: in de mail staat wat u nog moet doen voor het portfolio.
 • Uw portfolio is goedgekeurd: u kunt u aanmelden voor het eindgesprek. In de mail staat hoe u dit moet doen.

Het eindgesprek

Slaagt u voor het eindgesprek? Dan heeft u het examen Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt gehaald. Slaagt u niet voor het eindgesprek? U moet uw portfolio opnieuw inleveren. U moet het examen opnieuw betalen. U moet ook een nieuw eindgesprek doen.

De resultaatkaarten die u online hebt ingevuld, kunt u altijd bekijken in Mijn Inburgering. Met de ingevulde resultaatkaarten kunt u het gesprek oefenen.

Toelichting en woordenlijst

In de toelichting wordt het examen Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt verder uitgelegd. En de betekenis van moeilijke woorden staat in de woordenlijst. De toelichting en de woordenlijst staan hier:

Toelichting (opent in nieuw venster) (226Kb, pdf)

Woordenlijst (opent in nieuw venster) (100Kb, pdf)

Een diplomawaardering aanvragen

Vraag 3 van de eerste resultaatkaart gaat over diplomawaardering. Hebt u een diploma gehaald in uw eigen land? Dan kunt u uw diploma laten waarderen. Dit kunt u meteen doen. U hoeft niet te wachten tot het examen. Hebt u een opleiding gedaan, maar geen diploma gehaald? Dan wordt gekeken wat het niveau van uw school was.

Vraag uw diplomawaardering aan bij het Informatiecentrum DiplomaWaardering (IcDW).

Voor uw examen Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt is de diplomawaardering gratis.

Resultaatkaarten downloaden

Lukt het niet om het examen in Mijn Inburgering te doen? Download dan de resultaatkaarten. Vul ze in en stuur ze per post naar DUO. U krijgt een factuur om het examen te betalen.

Examenplaatsen

U kunt in 7 plaatsen examen doen. Klik op een plaats voor meer informatie.

Bij de examenplaatsen kunt u niet altijd parkeren met de auto. DUO heeft geen eigen parkeerplaats.


 • Ottho Heldringstraat 5
  1066 AZ Amsterdam
  
  Kijk op de kaart waar het is
  Openingstijden
  Dag Van Tot
  Maandag 9.00 16.30
  Dinsdag 9.00 16.30
  Woensdag 9.00 16.30
  Donderdag 9.00 16.30
  Vrijdag 9.00 16.30
  Diploma ophalen
  Dag Van Tot
  Donderdag 11.00 15.00
  Vrijdag 11.00 15.00

  2015-01-06 hvd


 • Office Today 
  Karspeldreef 14 
  1101 CK Amsterdam Zuidoost 
  Kijk op de kaart waar het is
  Openingstijden
  Dag Van Tot
  Maandag 9.00 16.30
  Dinsdag 9.00 16.30
  Woensdag 9.00 16.30
  Donderdag 9.00 16.30
  Vrijdag 9.00 16.30
  Diploma ophalen
  Dag Van Tot
  Dinsdag 13.00 16.00
  Woensdag 13.00 16.00
  Donderdag 13.00 16.00

  2015-01-06 hvd

 • 18 septemberplein 24 
  5611 AL Eindhoven
  
                          
  
  Kijk op de kaart waar het is
  Openingstijden
  Dag Van Tot
  Maandag 9.00 16.30
  Dinsdag 9.00 16.30
  Woensdag 9.00 16.30
  Donderdag 9.00 16.30
  vrijdag 9.00 16.30
  Diploma ophalen
  Dag Van Tot
  Maandag 10.30 15.00
  Dinsdag 10.30 15.00
  Woensdag 10.30 15.00
  Donderdag 10.30 15.00
  vrijdag 10.30 15.00

   

 • Polakweg 10-11 
  2288 GG Rijswijk
  
                          
  
  Kijk op de kaart waar het is
  Openingstijden
  Dag Van Tot
  Maandag 9.00 16.30
  Dinsdag 9.00 16.30
  Woensdag 9.00 16.30
  Donderdag 9.00 16.30
  Vrijdag 9.00 16.30
  Diploma ophalen
  Dag Van Tot
  Maandag 11.00 16.30
  Dinsdag 11.00 16.30
  Woensdag 11.00 16.30

  2015-01-06 hvd


 • Heer Bokelweg 157A 3032 AD Rotterdam

  Kijk op de kaart waar het is
  Openingstijden
  Dag Van Tot
  Maandag 9.00 16.30
  Dinsdag 9.00 16.30
  Woensdag 9.00 16.30
  Donderdag 9.00 16.30
  Vrijdag 9.00 16.30
  Diploma ophalen
  Dag Van Tot
  Dinsdag 10.00 16.00
  Woensdag 10.00 16.00
  Vrijdag 10.00 16.00

   

 • Kijk op de kaart waar het is
  Hanzelaan 282 
  8017 JJ Zwolle
  
  

  Vanaf 1 januari 2018 gaan de examentijden in Zwolle veranderen. In de oproepbrief staan de juiste examentijden.

  Openingstijden
  Dag Van Tot
  Maandag 9.00 16.30
  Dinsdag 9.00 16.30
  Woensdag 9.00 16.30
  Donderdag 9.00 16.30
  Vrijdag 9.00 16.30
  Diploma ophalen
  Dag Van Tot
  Maandag 11.00 15.00
  Dinsdag 11.00 15.00
  Woensdag 11.00 15.00
  Donderdag 11.00 15.00
  Vrijdag 11.00 15.00

  2015-01-06 hvd

Aanmelden voor examens

 • Download

 • Description

  Register for the exams

  Do you want to take the integration exam? In this case, you can log in using this website. Go to "My integration". Log in with your DigiD and SMS code. You can then register for the exam. You choose the location, exams and the time you want to take the exams. You use PayPal to directly pay for the exams. You will then receive a letter from DUO about your exam.

  If you are not able to register via the website, you can also use the form. Print the registration form and fill in your name, address and the other information. After this, you will receive a letter that tells you how much you should pay.

  You can only take the exam after you have registered and after you have paid the exam fee.

  Within four weeks of paying, you will receive another letter from DUO. This letter lists important things about the exam. For example, the exam time, location and what the rules are for taking the exam.

U kunt zich op 3 manieren aanmelden voor de examens.

1. Aanmelden via internet

Log in op Mijn Inburgering om u aan te melden voor de examens. In Mijn Inburgering kunt u:

 • een datum voor het examen kiezen.
 • een locatie kiezen. 
 • zien waar u het snelste examen kunt doen.
 • de datum, tijd of plaats van het examen wijzigen.
 • het examen annuleren.

2. Aanmelden via de school

Misschien kan uw school u aanmelden. Vraag het op de school waar u de cursus doet. De school kan u alleen aanmelden voor Spreken, Schrijven, Luisteren, Lezen of Kennis Nederlandse Maatschappij. Uw school kan u niet aanmelden voor Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt.

3. Aanmelden met een formulier

Lukt het u niet om aan te melden via Mijn Inburgering? Meld u dan aan via een formulier.

Let op: DUO kan u inplannen op een andere locatie dan u graag wilt. U moet dan verder reizen.

Vul het formulier Aanmelden inburgeringsexamen in voor de examens Spreken, Schrijven, Luisteren, Lezen of Kennis Nederlandse Maatschappij. Vul het formulier Aanmelden Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt Bekijken portfolio voor het examen Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt in.


U moet het formulier eerst printen. Op het formulier staat wat u verder moet doen.

Aanmelding inburgeringsexamen (165Kb, pdf)

Aanmelding Examen Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt Bekijken portfolio (107Kb, pdf)

Op tijd aanmelden

U moet zich op tijd aanmelden. Hebt u zich met een formulier aangemeld voor het examen? En hebt u betaald? Dan krijgt u een brief. Daarin staat de datum van uw examen. Als u zich via Mijn inburgering aanmeldt, kunt u zelf een datum kiezen.

Regels van het examen

Hebt u zich aangemeld voor een examen, dan krijgt u een brief. In de brief staat wat u moet meenemen naar het examen. In de brief staan ook de belangrijkste regels van het examen. Wilt u graag alle regels weten? In het examenreglement staan alle regels van het examen.

Belangrijkste regels examen (opent in nieuw venster) (32Kb, pdf)

Examenreglement (opent in nieuw venster) (112Kb, pdf)

Aangepast examen

Kunt u niet goed examen doen omdat u ziek bent? Of omdat u niet goed kunt zien? Dan kan DUO het examen misschien aanpassen. Bijvoorbeeld met een groot scherm en grote letters. Dat heet een aangepast examen.

Aangepast examen: wat moet u doen?

Als u een aangepast examen wilt, moet u een medisch advies hebben. U kunt een medisch advies aanvragen bij Argonaut. Een dokter van Argonaut gaat u dan onderzoeken. Daarna schrijft de dokter een medisch advies. Het onderzoek kost geld.

Dit moet u doen:

 • Ga naar de site van Argonaut en vraag een onderzoek aan.
 • Vul het formulier van DUO in.
 • Stuur het medisch advies en het formulier naar DUO.

Aanmelding inburgeringsexamen (165Kb, pdf)

Uitslag examens

 • Download

 • Beschrijving

  Uitslag examens

  Door het examen te doen, laat u zien wat u hebt geleerd. Slaagt u voor alle examens, dan krijgt u het inburgeringsdiploma. U krijgt na ieder deel van het inburgeringsexamen zo snel mogelijk de uitslag.

  Bent u gezakt, dan kunt u opnieuw examen doen. U moet dan wel weer examengeld betalen. Hebt u het inburgeringsdiploma gehaald, dan krijgt u een brief over de diploma-uitreiking.

  Hebt u vragen over uw inburgering of het inburgeringsexamen? kijk dan eerst op de website: www.inburgeren.nl. U kunt ook bellen met de inburgeringstelefoon van DUO. Het telefoonnummer is: (050) 599 96 00.

Normaal krijgt u binnen 8 weken uw uitslag. Het is nu heel druk bij DUO. Daarom duurt het langer voordat u uw uitslag krijgt voor Spreken en Schrijven. Ook moet u soms langer wachten op het eindgesprek voor het examen Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt.

Moet u langer wachten op uw examen of op de uitslag? En hebt u zich minimaal 6 weken voor het einde van uw inburgeringstermijn aangemeld. Dan krijgt u meer tijd om in te burgeren. Als u recht hebt op een verlenging door de lange wachttijden, krijgt u een brief van DUO. In deze brief staat hoeveel verlenging u krijgt.

Examenonderdeel Normale wachttijd Extra wachttijd Totale wachttijd
Eindgesprek ONA 6 weken 10 weken 16 weken
Spreken 8 weken 7 weken 15 weken
Schrijven 8 weken 9 weken 17 weken

Als u voor alle examens geslaagd bent, krijgt u een brief. In de brief staat waar u uw diploma kunt ophalen. En op welke datum. Kunt u die dag niet? Dan kunt u uw inburgeringsdiploma ook een andere keer ophalen. Kijk bij de examenplaats wanneer dat kan.

Niet geslaagd?

Slaagt u niet voor alle examens? Dan moet u nog een keer examen doen. En dan moet u nog een keer betalen.