Naar Home

Wet open overheid

U hebt recht op informatie van de overheid. Dat staat in de Wet open overheid (Woo). U mag alles zien wat de Nederlandse overheid doet. Behalve als in de wet staat dat u het niet mag zien.

Woo-verzoek

DUO hoort bij de Nederlandse overheid. DUO geeft zelf informatie over wat ze doet. En aan welke regels DUO zich houdt. Bijvoorbeeld in persberichten of de open onderwijsdata

Wilt u meer weten? U kunt DUO vragen om u bepaalde informatie te sturen. Dat heet een Woo-verzoek. Meer informatie over een Woo-verzoek.