Naar Home

Bezwaarschrift

Hebt u een brief gekregen met een besluit van DUO? En bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u een brief sturen. In de brief schrijft u waarom het besluit niet goed is. Dit heet een bezwaarschrift.

Bezwaarschrift sturen

 1. Bel eerst met DUO. Misschien kunnen wij u helpen. Dan hoeft u geen brief te sturen. Het telefoonnummer is 050 599 96 00.
 2. Wilt u toch een bezwaarschrift sturen? Schrijf een brief en vertel waarom u het niet eens bent met het besluit van DUO. Zet uw naam, adres, burgerservicenummer, telefoonnummer, e-mailadres en handtekening op de brief.
 3. Hebt u papieren waaruit blijkt dat het besluit niet goed is? Doe die bij het bezwaarschrift.
 4. Zet op de brief en op de envelop 'Bezwaarschrift'.
 5. Stuur het bezwaarschrift naar:

  Servicecentrum Inburgering
  Postbus 764
  9700 AT Groningen

U moet het bezwaarschrift sturen binnen 6 weken na de beslissing. Dit is de bezwaartermijn. U krijgt binnen 6 weken na afloop van de bezwaartermijn antwoord.